Danh sách các nhà tài trợ quý II năm 2018 08/08/2018 Danh sách các nhà tài trợ quý I năm 2018 04/04/2018 Danh sách các nhà tài trợ Quý IV năm 2017 03/01/2018 Danh sách các nhà tài trợ nhân sự kiện gây quỹ - Ngày hội Gia đình 22/201/2017 29/10/2017 Danh sách các nhà tài trợ Quý III năm 2017 30/09/2017 Danh sách của các nhà tài trợ đã ủng hộ cho Chiến dịch gây quỹ 60.000 ly sữa, thông qua Global Giving 29/07/2017