Program and Communication Intern for For Vietnamese Stature Foundation

Program and Communication Intern for For Vietnamese Stature Foundation

For Vietnamese Stature Foundation (VSF) was established on 16th December 2014, licensed by Ministry of Home Affairs. It is a charitable, non-profit, social foundation; aims to improve physical and mental health of Vietnamese children, for a mighty...

Communication Officer Recruitment

Communication Officer Recruitment

28/05/2019

For Vietnamese Stature Foundation (VSF) was established in 16 December 2014, licensed by Ministry...

Tuyển dụng Cộng tác viên Chương trình Tiếp thị xã hội (có công tác phí)

Tuyển dụng Cộng tác viên Chương trình Tiếp thị xã hội (có công tác phí)

11/04/2019

Quỹ Vì Tầm Vóc Việt tìm kiếm Cộng tác viên cho Chương trình Tiếp thị xã hội của Dự án “Vì mẹ và...

Tuyển dụng Thực tập sinh về Chương trình và Truyền thông

Tuyển dụng Thực tập sinh về Chương trình và Truyền thông

01/03/2019

Quỹ Vì Tầm Vóc Việt là Quỹ xã hội – từ thiện, hoạt động phi lợi nhuận nhằm nâng cao thể lực và...

Tuyển dụng Cán bộ truyền thông

Tuyển dụng Cán bộ truyền thông

21/03/2018

Hiện tại Quỹ Vì Tầm Vóc Việt đang tìm kiếm ứng viên cho vị trí Cán bộ truyền thông, cụ thể như sau:

Và hãy để chúng tôi thốt lên “Ồ, chúng tôi đánh giá cao những con người phù hợp như bạn!”

Và hãy để chúng tôi thốt lên “Ồ, chúng tôi đánh giá cao những con người phù hợp như bạn!”

04/12/2017

Bạn là một ứng viên có khả năng phản ứng nhanh và sáng tạo. Bạn có hay chưa kịp chuẩn bị những...

Tuyển trợ lý chương trình và thực tập sinh thiết kế

Tuyển trợ lý chương trình và thực tập sinh thiết kế

01/09/2017

Quỹ Vì Tầm Vóc Việt là Quỹ xã hội – từ thiện, hoạt động phi lợi nhuận nhằm nâng cao thể lực và...