Administrative and Communication Assistant for For Vietnamese Stature Foundation

Administrative and Communication Assistant for For Vietnamese Stature Foundation

For Vietnamese Stature Foundation (VSF) was established in 16 December 2014, licensed by Ministry of Home Affairs. It is a charitable, non-profit, social foundation; aims to improve physical and mental health of Vietnamese children, for a mighty...

Sinh viên DynaGen tham gia buổi tập huấn về đánh giá và giám sát trong dự án “‘Tôi mạnh mẽ” buổi 2

Sinh viên DynaGen tham gia buổi tập huấn về đánh giá và giám sát trong dự án “‘Tôi mạnh mẽ” buổi 2

17/11/2019

Ngày 17/11/2019, buổi tập huấn thứ 2 dành cho các cộng tác viên dự án “Tôi mạnh mẽ” đã được diễn...

Sinh viên DynaGen tham gia hội thảo “Xu hướng của thị trường lao động và Con đường phát triển sự nghiệp”

Sinh viên DynaGen tham gia hội thảo “Xu hướng của thị trường lao động và Con đường phát triển sự nghiệp”

16/11/2019

Hội thảo "Xu hướng của thị trường lao động và Con đường phát triển sự nghiệp" dành cho sinh viên...

Sinh viên DynaGen tham gia Tập huấn về Giới và Bình đẳng Giới  trong Dự án “Tôi mạnh mẽ”

Sinh viên DynaGen tham gia Tập huấn về Giới và Bình đẳng Giới trong Dự án “Tôi mạnh mẽ”

11/11/2019

Trong 2 ngày 9-10/11/2019, các sinh viên DynaGen đã được tham dự 2 buổi tập huấn đầu tiên trước...

Quỹ Vì Tầm Vóc Việt nhận 687.700.000 đồng từ chương trình Giọt nước Yêu thương

Quỹ Vì Tầm Vóc Việt nhận 687.700.000 đồng từ chương trình Giọt nước Yêu thương

06/11/2019

Sau thành công của chương trình gây quỹ từ thiện “Cây táo yêu thương” năm 2018, Quỹ Vì Tầm Vóc...

Quỹ Vì Tầm Vóc Việt trao quà của Global Giving cho hộ nghèo tại Mường Lát, Thanh Hóa

Quỹ Vì Tầm Vóc Việt trao quà của Global Giving cho hộ nghèo tại Mường Lát, Thanh Hóa

06/11/2019

Quỹ Vì Tầm Vóc Việt đã nhận ủy thác của Global Giving trao khoản hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế cho...

Truyền thông đưa tin về hành trình chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng và trẻ em nghèo Sơn La

Truyền thông đưa tin về hành trình chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng và trẻ em nghèo Sơn La

06/11/2019

Ngày 01/11 vừa qua, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt, với sự đồng hành của Tập đoàn TH, phối hợp với Báo NTNN...