Các chương trình mục tiêu chính

Khi trăn trở hoạch định tầm nhìn và sứ mệnh của  Quỹ, bà Thái Hương chủ tịch HĐQL quỹ đã kiên định với mục tiêu:: “Quỹ phải là quỹ Xã hội – Từ thiện và Phi lợi nhuận” hướng tới các dự án phát triển thể lực, trí lực cho trẻ em vì một Việt Nam hùng cường.
Mang tâm nguyện đó, với sức trẻ và hoài bão lớn, ngoài vận động hỗ trợ Chương trình "Sữa học đường Vì tầm vóc Việt", Quỹ Vì Tầm Vóc Việt còn xây dựng và vận hành 2 Chương trình lớn gồm: Chương trình "Ươm mầm tài năng trẻ" và Chương trình "Chăm sóc sức khỏe cho các bà mẹ mang thai".
1. Chương trình Sữa học đường Vì tầm vóc Việt
  • - Thực hiện các chiến dịch truyền thông để nâng cao nhận thức của cộng đồng về quyền dinh dưỡng của trẻ em và tầm quan trọng của việc sử dụng sữa học đường mỗi ngày nhằm nâng cao thể chất và trí lực cho trẻ em.
  • - Hỗ trợ chi phí sử dụng sữa học đường trong Chương trình Sữa học đường Quốc Gia cho trẻ em mầm non và tiểu học, đặc biệt là trẻ em thuộc hộ nghèo và cận nghèo, trẻ em trong các gia đình thuộc diện ưu tiên trên cả nước.  
 
2. Chương trình "Ươm mầm tài năng trẻ"
  • - Đồng hành cùng cuộc thi Chinh Phục phát sóng trên VTV6 và trao học bổng cho các quán quân của chương trình tại TH School.
  • - Tìm kiếm và hỗ trợ các sáng kiến thúc đẩy quyền dinh dưỡng và học tập của trẻ em.
  • - Cấp học bổng cho các học sinh tài năng, nuôi dưỡng nhân tài làm nguồn lực cho quốc gia. 
 
3. Chương trình "Chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ mang thai"
  • - Với Chương trình Chăm sóc sức khỏe cho các bà mẹ mang thai: Quỹ thực hiện các dự án nhằm nâng cao nhận thức và thực hành về chăm sóc dinh dưỡng nhằm chăm sóc tốt nhất cho thế hệ trẻ từ những giai đoạn đầu tiên (giai đoạn bào thai) vì sự phát triển thể lực và trí lực của trẻ em trong tương lai.
  • - Trong năm 2017, Quỹ phối hợp với Công đoàn các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội thực hiện giai đoạn I của dự án  “Vì mẹ và bé – Vì Tầm Vóc Việt”, cho những lao động nữ (18-35 tuổi). Các giải pháp được đề xuất bao gồm truyền thông giáo dục dinh dưỡng và cải thiện thực hành dinh dưỡng trước và trong khi có thai; truyền thông về nuôi con bằng sữa mẹ và vai trò của sữa tươi với sự phát triển của trẻ Mầm non và Tiểu học và các kỹ năng làm cha mẹ.