Quỹ Vì Tầm Vóc Việt tuyển Chuyên gia tư vấn đánh giá cho dự án “Thanh niên vì Môi trường - Youth for Environment”

09/03/2021 Thứ ba

Cơ hội hợp tác dành cho các chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực phát triển.

VSF

1. Thông tin chung

Đơn vị thực hiện: Quỹ Vì Tầm Vóc Việt (VSF)

Quỹ Vì Tầm Vóc Việt là một tổ chức phi lợi nhuận, được thành lập vào năm 2014 nhằm đóng góp vào việc đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs), đặc biệt là các Mục tiêu liên quan đến giáo dục, bình đẳng và chăm sóc sức khỏe.

Một số dự án liên quan đến thanh niên và môi trường: i) Xây dựng năng lực và kết nối mạng lưới cho sinh viên – DynaGen Initiative; ii) Cải thiện sức khỏe cho người lao động; iii) Các chiến dịch truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về quyền sức khỏe và quyền giáo dục; iv) Thanh niên vì Môi trường; v) Phim cộng đồng phi lợi nhuận vì môi trường; vi) Liên  minh Doanh nghiệp vì Môi trường Việt Nam  (VB4E)

Đơn vị tài trợ:

Earth Journalism Network (EJN)

Earth Journalism Network – một mạng lưới toàn cầu được thành lập từ năm 2004, nhằm thúc đẩy hoạt động truyền thông/báo chí về vấn đề môi trường. Asia – Pacific Media Grants 2020 là một dự án của Earth Journalism Network nhằm tìm kiếm các ý tưởng sáng tạo từ các mạng lưới của nhà báo, tổ chức truyền thông hoặc các tổ chức học thuật trên khắp châu Á và Thái Bình Dương với mục đích: Tăng cường truyền thông và nâng cao nhận thức cộng đồng về các vấn đề môi trường, như biến đổi khí hậu, ô nhiễm, đa dạng sinh học, buôn bán động vật hoang dã, sử dụng và quản lý tài nguyên thiên nhiên; Tăng cường các kỹ năng, kiến thức và hợp tác tại quốc gia và khu vực để thúc đẩy hoạt động báo cáo về môi trường.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á (BAC A BANK) được thành lập ngày 17/9/1994. Với 5 giá trị cốt lõi: Tiên phong, Chuyên nghiệp, Đáng tin cậy, Cải tiến không ngừng, Vì con người; BAC A BANK xác định tầm nhìn và mục tiêu chiến lược trở thành ngân hàng có quy mô đủ lớn, có nền tảng khách hàng vững chắc. Đồng thời, BAC A BANK cam kết cung cấp tới khách hàng các sản phẩm dịch vụ tài chính, ngân hàng chất lượng cao, tiện ích, ngân hàng số công nghệ 4.0 hiện đại.

Dự án “Thanh niên vì Môi trường – Youth for Environment”

Dự án “Thanh niên vì Môi trường – Youth for Environment” của Quỹ Vì Tầm Vóc Việt đã vượt qua 82 ứng viên của khu vực Châu Á – Thái Bình Dương để trở thành 1 trong 13 sáng kiến nhận được tài trợ của Asia - Pacific Media Grants 2020 (Earth Journalism Network).

Dự án nhằm tăng cường sự tham gia của thanh niên trong các vấn đề môi trường, đồng thời góp phần thúc đẩy những thay đổi tích cực trong chính sách về môi trường của chính phủ và doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững. Dự án thực hiện hai giải pháp chiến lược sau:

          i) Hỗ trợ thanh niên phát triển kênh truyền thông xã hội với nhiều công cụ sáng tạo và có sức lan tỏa cao để truyền thông về các vấn đề môi trường một cách chính xác và hấp dẫn;

          ii) Xây dựng mối quan hệ đối tác và kết nối giữa kênh truyền thông xã hội của thanh niên và các bên liên quan khác như các nhà hoạch định chính sách, nhà báo, nhà nghiên cứu, nhà hoạt động và các doanh nghiệp.

2. Mục đích của đánh giá

 • Đánh giá những kết quả đạt được của dự án so với đề xuất ban đầu và các bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai dự án

 • Đưa ra những khuyến nghị hữu ích và khả thi cho dự án trong giai đoạn 1- 3 năm tiếp theo

3. Đầu ra và kết quả mong đợi

 • Đề cương đánh giá và bộ công cụ đánh giá;

 • 01 bản báo cáo hoàn chỉnh (bằng tiếng Việt) đáp ứng được các mục tiêu đánh giá đã mô tả ở trên.

 • 01 bản trình bày kết quả đánh giá (powerpoint) và trực tiếp trình bày kết quả tại Hội thảo Tổng kết Dự án

 • Files thông tin đã được xử lý;

 • Các chứng từ quyết toán hoạt động đánh giá theo quy định tài chính của nhà nước và dự án.

4. Phạm vi công việc

Chuyên gia, tư vấn đánh giá sẽ thực hiện các công việc cụ thể sau:

 • Rà soát các văn bản, tài liệu của dự án do VSF cung cấp.

 • Thiết kế đề cương đánh giá bao gồm: mục tiêu đánh giá, phương pháp thu thập thông tin, các chỉ số đánh giá, nguồn thu thập thông tin và kế hoạch thu thập thông tin. Gửi đề cương đánh giá cho VSF 02 tuần trước khi tiến hành để góp ý, thống nhất và thực hiện.

 • Lập kế hoạch đánh giá bao gồm: lịch làm việc, đối tượng phỏng vấn gồm các tổ chức, cá nhân có liên quan và đối tác tham gia vào quá trình triển khai các hoạt động dự án tại địa bàn.

 • Xây dựng đề cương báo cáo chi tiết gửi cho VSF góp ý và thống nhất trước khi thực hiện.

 • Chuẩn bị các câu hỏi phỏng vấn và/hoặc nội dung trao đổi định hướng với các bên liên quan.

 • Tiến hành thu thập thông tin.

 • Phân tích, tổng hợp thông tin.

 • Nộp báo cáo sơ bộ cho VSF muộn nhất 02 tuần sau khi kết thúc hoạt động thu thập thông tin

 • Tiếp nhận và xử lý các ý kiến phản hồi để hoàn thiện báo cáo cuối cùng.

 • Gửi báo cáo chính thức bằng Tiếng Việt cho VSF muộn nhất 03 tuần sau khi kết thúc hoạt động thu thập thông tin

 • Chuẩn bị bài trình bày kết quả đánh giá và trực tiếp trình bày tại Hội thảo Tổng kết Dự án

5. Thời gian, địa điểm và đối tượng đánh giá

 • Thời gian:

 • Đánh giá: Tháng 4-5/2021 (xem các deadline bên dưới)

 • Hội thảo tổng kết: Ngày 15/5/2021

 • Địa điểm: Hà Nội

 • Đối tượng: Thanh niên, đại diện doanh nghiệp, nhà báo, nhà nghiên cứu, nhà hoạt động xã hội và đại diện các cơ quan chức năng (những người tham gia vào dự án).

Công việc

Deadline

 Thiết kế đề cương đánh giá

5/4/2021

 Lập kế hoạch đánh giá; bảng hỏi phỏng vấn; Xây dựng đề cương báo cáo

12/4/2021

 Thu thập thông tin và xử lý thông tin

19/4/2021

 Nộp báo cáo sơ bộ cho VSF

26/4/2021

 Gửi báo cáo chính thức bằng tiếng Việt cho VSF và Bài trình bày kết quả đánh giá tại hội thảo

3/5/2021

 Hội thảo tổng kết

15/5/2021

 

6. Yêu cầu đối với chuyên gia tư vấn

 • Chuyên gia tư vấn có ít nhất 10 năm kinh nghiệm thực hiện các nghiên cứu đánh giá dự án;

 • Có kinh nghiệm trong quản lý, triển khai và đánh giá các dự án phát triển, đặc biệt là các dự án về môi trường;

 • Có kiến thức về các vấn đề môi trường;

 • Kinh nghiệm làm việc với các bên liên quan như: Cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, cơ quan báo chí và truyền thông, các nhà nghiên cứu, nhà hoạt động xã hội, các tổ chức phi chính phủ, thanh niên.

7. Phí tư vấn

Phí tư vấn sẽ được chi trả theo định mức của dự án, các điều khoản sẽ được thảo luận trước khi thực hiện.

8. Cách thức nộp hồ sơ

Bộ hồ sơ bằng tiếng Việt, bao gồm:

 • Sơ yếu lý lịch (CV) cập nhật đến thời điểm hiện tại.

 • Danh mục các báo cáo đánh giá dự án đã từng thực hiện

 • Một báo cáo đánh giá dự án trong lĩnh vực môi trường đã từng thực hiện.

Hồ sơ ứng tuyển gửi về cho anh Vũ Xuân Thái qua địa chỉ email: thai.vx@vitamvocviet.vn trước ngày 21/3/2021

9. Thông tin liên hệ:

Quỹ Vì Tầm Vóc Việt

Địa chỉ: Tầng 4, số 60 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Website: http://vitamvocviet.vn/

Điện thoại: 0934 52 55 56 (Mr. Thái)