Quỹ Vì Tầm Vóc Việt tuyển học viên Chương trình đào tạo “Giới - Bình đẳng giới với các phóng viên trẻ”

28/05/2021 Thứ sáu

Nhằm hỗ trợ các phóng viên trẻ trở thành những nhà tiên phong về bình đẳng giới, góp phần nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của cộng đồng thông qua các sản phẩm báo chí, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt tìm kiếm các phóng viên trẻ cho Chương trình đào tạo “Giới - Bình đẳng giới”

VSF

Yêu cầu:

 • Độ tuổi: Dưới 30 tuổi

 • Đã tốt nghiệp đại học

 • Hiện đang làm việc toàn thời gian hoặc bán thời gian cho các cơ quan báo chí, truyền hình

 • Mong muốn tìm hiểu và nâng cao kiến thức và kỹ năng về bình đẳng giới và truyền thông có nhạy cảm giới (truyền thông không củng cố các định kiến giới)

Số lượng tuyển: 30 phóng viên

Chương trình đào tạo gồm 3 hợp phần:

 • Khóa tập huấn tại Hà Nội: dự kiến 7-8/7/2021

 • Chuyến thực địa và tọa đàm tại Hải Phòng: dự kiến 11/8/2021

 • Kết nối và trao đổi thông tin, kinh nghiệm; tư vấn và giải đáp các thắc mắc liên quan đến chủ đề qua zalo group trong và sau chương trình

Các chuyên đề tập huấn:

 • Các khái niệm cơ bản về giới và bình đẳng giới

 • Ý nghĩa và tầm quan trọng của bình đẳng giới, và vai trò của truyền thông đại chúng trong việc thúc đẩy bình đẳng giới

 • Các văn bản pháp luật và chính sách liên quan của Việt Nam

 • Các chuẩn mực, tiêu chuẩn và khung pháp lý quốc tế liên quan, cũng như bối cảnh bình đẳng giới ở châu Á

 • Một số vấn đề giới cần được giải quyết ở Việt Nam (bạo lực gia đình; bạo lực giới, bất bình đẳng giới trong phân công lao động; bất bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị, kinh tế và xã hội)

 • Cách phát triển các sản phẩm báo chí mang tính nhạy cảm giới, và các sản phẩm báo chí tập trung trực tiếp vào giải quyết các vấn đề giới

Quyền lợi:

 • Được học hỏi và trao đổi/chia sẻ với các đồng nghiệp, chuyên gia về chủ đề giới và bình đẳng giới, và thực hành phát triển các sản phẩm báo chí có nhạy cảm giới

 • Tiếp cận với các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và công nhân trong các khu công nghiệp/trên địa bàn dự án của Quỹ VTVV, được kết nối với chính quyền địa phương và tạo điều kiện để khai thác các đề tài phong phú

 • Trở thành thành viên của mạng lưới phóng viên trẻ tiên phong vì bình đẳng giới

 • Được tài trợ toàn bộ chi phí đào tạo (học phí, học liệu, ăn trưa, teabreak, phương tiện di chuyển trong chuyến thực địa)

 • Được cấp chứng chỉ tham gia của Quỹ VTVV và Mạng lưới Tập huấn viên về Giới khu vực Châu Á (AGenT)

LƯU Ý: Những học viên ở ngoài Hà Nội tự trang trải chi phí ăn ở, đi lại trong thời gian tập huấn. Chuyến thực địa tại Hải Phòng xuất phát từ Hà Nội.

Link đăng ký: http://bit.ly/tuyenphongvien 

Hạn đăng ký: 14/06/2021

 
-------

THÔNG TIN DỰ ÁN

Đơn vị thực hiện: Quỹ Vì Tầm Vóc Việt (VSF)
Quỹ Vì Tầm Vóc Việt là một tổ chức phi lợi nhuận, được thành lập vào năm 2014 nhằm đóng góp vào việc đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs), đặc biệt là các Mục tiêu liên quan đến giáo dục, bình đẳng và chăm sóc sức khỏe. Với những đóng góp tích cực, Quỹ được trao tặng giải thưởng “Tổ chức phi lợi nhuận tốt nhất năm 2019 Châu Á” do Asia Philanthropy Award bình chọn

 

Đơn vị tài trợ:
Sáng kiến “Giới – Bình đẳng Giới với các phóng viên trẻ” của VSF đã vượt qua 12 đề xuất trong khu vực châu Á nhận được tài trợ từ Chương trình Tài trợ nhỏ của Mạng lưới Tập huấn viên về Giới khu vực Châu Á (2021 AGenT SGP)
Với sáng kiến này, thông qua chuỗi hoạt động tập huấn và thực địa, VSF mong muốn truyền cảm hứng và hỗ trợ các phóng viên trẻ trở thành những người tiên phong thúc đẩy bình đẳng giới.