Công bố kết quả trúng tuyển DynaGen Initiative

12/07/2019 Thứ sáu

Sau 3 vòng tuyển chọn là Vòng chấm điểm hồ sơ, Vòng chấm điểm tiểu luận và Vòng phỏng vấn. Dựa trên các tiêu chí đánh giá như: sinh viên có kết quả học tập loại khá trở lên, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, có bài tiểu luận phù hợp với tiêu chí đánh giá, hiểu biết về DynaGen, trung thực, tinh thần học hỏi, cam kết tham gia đầy đủ các hoạt động huấn luyện của chương trình... Hội đồng Chuyên môn đã chấm điểm và tuyển chọn được 51 sinh viên phù hợp nhất để tham gia DynaGen Initiative. Trong đó, 27 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn sẽ được xem xét hỗ trợ tài chính (mỗi sinh viên được hỗ trợ 1.000.000đ/tháng, trong vòng 10 tháng).

VTVV

Không để các bạn chờ lâu nữa, DynaGen xin được công bố danh sách 51 sinh viên đồng hành cùng chương trình trong năm nay! Xin chúc mừng các bạn có tên trong danh sách!!! BTC rất mong gặp lại các bạn khi hoạt động huấn luyện của DynaGen chính thức bắt đầu (dự kiến vào cuối tháng 8/2019).

Đối với 27 sinh viên được hỗ trợ tài chính từ chương trình, DynaGen sẽ công bố sau khi các bạn nộp đầy đủ các giấy tờ cần thiết cho BTC. 

Một lần nữa, xin chúc mừng các bạn!