Quỹ tầm vóc Việt thành lập với mục tiêu 100% trẻ em ở huyện nghèo được uống sữa và để phát hiện, bồi dưỡng những HS có tài năng thực sự.

10/03/2017 Thứ sáu

Với mục tiêu 100% trẻ em ở huyện nghèo được uống sữa, Tài khoản Sữa học đường Vì tầm vóc Việt được mở ra ngay sau khi “Chương trình Sữa học đường" được Chính phủ phê duyệt. Sau một thời gian ngắn, đến nay, tài khoản Sữa học đường Vì tầm vóc Việt đã huy động được 225,2 tỷ đồng (riêng tập đoàn TH đóng góp 200 tỷ).

VTVV

Để chương trình Sữa học đường thành công, ngoài nguồn sữa tươi, cần có đủ nguồn lực về tài chính, khi đó cần có sự tham gia của các bà mẹ và Bà mẹ xã hội – là cộng đồng, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm…


Các thành viên sáng lập quỹ Vì tầm vóc Việt và đại diện Tập đoàn TH chụp ảnh lưu niệm.

Bà Thái Hương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn TH, người sáng lập Quỹ Vì tầm vóc Việt, cho biết: Ý tưởng Bà mẹ xã hội được thể hiện qua Tài khoản Sữa học đường Vì tầm vóc Việt, là một sáng kiến để huy động các nguồn lực, có sự tham gia của 4 bên: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và Quỹ Vì tầm vóc Việt. Đây là tài khoản từ thiện, hoạt động phi lợi nhuận nhằm kêu gọi, khuyến khích, thúc đẩy sự đóng góp của các nguồn lực xã hội trong và ngoài nước (cha mẹ học sinh, ngân sách địa phương, cá nhân, tổ chức....) hỗ trợ cho những trẻ em mẫu giáo và tiểu học thuộc diện nghèo, cận nghèo được uống sữa học đường.

"Quỹ Vì tầm vóc Việt trên cơ sở là muốn hướng tới, phát hiện những em có tài năng thực sự. Phát hiện tài năng từ khi các em còn nhỏ để lớp các em được vào học ở trường TH School. Chúng tôi quyết tâm cùng Bộ GD & ĐT đổi mới căn bản, toàn diện, đổi mới không chỉ ở việc dạy việc học nữa, mà đổi mới cả ở thể chất, phải có dinh dưỡng học đường. Trong bữa ăn học đường, sữa học đường chiếm vị trí hết sức quan trọng...", bà Thái Hương khẳng định.

Tài khoản Sữa học đường Vì tầm vóc Việt do Bộ Giáo dục và Đào tạo, cùng Tập đoàn TH cùng đứng tên tài khoản, các đơn vị giám sát Quỹ bao gồm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam. Hiện nay, Quỹ đã huy động được 225,2 tỷ. Riêng tập đoàn TH cam kết trong vòng 5 năm (từ 2016-2021) ủng hộ chi phí sản phẩm sữa học đường trị giá 200 tỷ đồng. Chi quỹ 38 tỷ cho các hoạt động: chương trình Sữa học đường tại Nghệ An, hoạt động truyền thông, quảng cáo, hoạt động gây quỹ…

Hiện tại, quỹ còn 187,24 tỷ để sử dụng cho việc tiếp tục thực hiện chương trình Sữa học đường tại Nghệ An và các địa phương khác trong cả nước. Mọi nguồn huy động cũng như các hoạt động của Tài khoản Sữa học đường sẽ được công khai, minh bạch.