Quỹ Vì Tầm Vóc Việt đóng góp ý kiến cho dự án giáo dục giới tính SAVVY

06/03/2020 Thứ sáu

Ngày 18/2 vừa qua, đại diện Quỹ Vì Tầm Vóc Việt đã tham dự một trong các cuộc họp tham vấn của nhóm thực hiện Dự án SAVVY để đóng góp ý kiến cho việc thực hiện dự án này ở Việt Nam.

VTVV

SAVVY là viết tắt của Sexuality Awareness-raising and Value-setting for Vietnamese Youths - Nâng cao nhận thức và định hướng giá trị về giới tính cho giới trẻ Việt Nam. Dự án nhằm mục tiêu phát triển một chương trình giáo dục về giới tính và tình dục toàn diện cho học sinh trung học cơ sở trên toàn quốc.

Dự án SAVVY được hỗ trợ kinh phí bởi Hội đồng Australia-ASEAN dưới sự quản lý của Bộ Ngoại giao và Thương mại thuộc Chính phủ Australia, và được quản lý bởi Tiến sĩ Hoàng Lan Anh (Giảng viên cao cấp) và Thạc sĩ Nguyễn Hà Phương (ThS. Khoa học Phát triển) từ trường Đại học Melbourne, Úc.

Anh Nguyễn Minh Hoàng - đại diện Quỹ Vì Tầm Vóc Việt cũng đã chia sẻ những kinh nghiệm của Quỹ Vì Tầm Vóc Việt trong việc triển khai các chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản trong phiên thảo luận.

Tin tức khác