Ra mắt Bản tin hàng tháng

01/08/2017 Thứ ba

Quỹ Vì Tầm Vóc Việt là Quỹ xã hội, từ thiện, hoạt động phi lợi nhuận nhằm nâng cao thể lực và trí lực của trẻ em Việt Nam, vì một Việt Nam hùng cường. Chúng tôi sẽ kể những câu chuyện của cuộc sống thường nhật và mong muốn truyền cảm hứng để từ đó mọi người chúng ta biết đến và cùng nhau làm việc thiện, để sống một đời sống ý nghĩa hơn. Hàng tháng, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị Bản tin của Quỹ với những câu chuyện như thế!

VTVV