TUYÊN BỐ CỦA HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH TOÀN CẦU VỀ BẢO VỆ TRẺ EM

23/03/2018 Thứ sáu

Vào ngày 18 tháng 3 năm 2018, Trung tâm Nghiên cứu và Trợ giúp pháp lý trẻ em Bắc Kinh cùng tập đoàn Alibaba đã tổ chức Hội nghị thượng đỉnh lãnh đạo xã hội toàn cầu về bảo vệ trẻ em tại Bắc Kinh. Hội nghị được hỗ trợ bởi Mạng lưới vì hợp tác quốc tế của các tổ chức phi chính phủ Trung Quốc, và Trung tâm trao đổi Văn hóa – Khoa học cho thanh niên Trung Quốc Soong Ching Ling. Các đại diện của các tổ chức xã hội về bảo vệ và chăm sóc trẻ em từ 20 quốc gia của Châu Á, Châu Phi và Châu Âu đã tham dự và chia sẻ những kinh nghiệm hoạt động trong việc chăm sóc và bảo vệ trẻ em, cũng như những thách thức mà họ đang phải đối mặt và tầm nhìn chiến lược.

VTVV

Sau đây chúng tôi xin thông báo rằng chúng tôi đã đạt được sự đồng thuận trong các vấn đề sau:

1. Chăm sóc và bảo vệ trẻ em nên là mối quan tâm hàng đầu của cộng đồng quốc tế. Xã hội ngày nay đối diện với rất nhiều thách thức. Trẻ em không chỉ là những nạn nhân của các thách thức này, mà còn là niềm hy vọng và nguồn lực để giải quyết các vấn đề trong tương lai. Do đó, chúng tôi tin rằng để thực hiện đầy đủ Công ước Quốc tế về Quyền trẻ em và giải quyết những thách thức chung mà con người đang phải đối mặt, cộng đồng quốc tế nên chú trọng hơn nữa đến việc chăm sóc và bảo vệ trẻ em.

2. Các tổ chức xã hội nên đóng vai trò chủ động hơn nữa trong hoạt động chăm sóc và bảo vệ trẻ em. Với sự phát triển nhanh chóng của xã hội hiện nay cùng với những thách thức mà nó mang lại, những nỗ lực toàn cầu vì trẻ em của các tổ chức xã hội lại đang bị giảm sút; đặc biệt ở các nước đang phát triển, nơi mà các tổ chức phải đối mặt với các hạn chế về chính sách, tài chính, năng lực, cũng như nhận thức. Vì vậy, để tạo nền móng cho sự phát triển bền vững của tất cả các quốc gia, chúng tôi tin rằng cộng đồng quốc tế nên quan tâm nhiều hơn và tăng cường hỗ trợ cho các tổ chức xã hội trong nước về chăm sóc và bảo vệ trẻ em, đặc biệt là tại các nước đang phát triển.

3. Tăng cường sự hợp tác giữa các tổ chức xã hội và khu vực tư nhân nên là mục tiêu hàng đầu trong chương trình chăm sóc và bảo vệ trẻ em. Các doanh nghiệp ngày nay có một vai trò then chốt trong sự tồn tại và phát triển của trẻ em. Chúng tôi hoàn toàn ý thức được rằng, trong kỷ nguyên Internet, việc tận dụng tối đa các nguồn lực của các công ty công nghệ trong việc chăm sóc và bảo vệ trẻ em là vô cùng quan trọng. Chúng tôi dự đoán sẽ có sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa các tổ chức xã hội dân sự và khu vực tư nhân nhằm phát huy hết tiềm năng của các bên, từ đó có những đóng góp lớn hơn cho phúc lợi của trẻ em trên toàn cầu.

4. Xây dựng một cộng đồng hợp tác quốc tế về bảo vệ trẻ em. Chúng tôi nhận thấy rằng còn thiếu hụt các hoạt động hợp tác và truyền thông ở cấp độ khu vực và quốc tế trong lĩnh vực chăm sóc và bảo vệ trẻ em. Ngoài ra, các nền văn hoá nhất định cũng như những thách thức và kinh nghiệm độc đáo ở các nước đang phát triển có xu hướng bị lãng quên. Hội nghị thượng đỉnh là một thời điểm lịch sử để thúc đẩy việc chăm sóc và bảo vệ trẻ em toàn cầu, đặc biệt là ở các nước đang phát triển. Chúng tôi sẽ nhân cơ hội này để trao đổi thông tin và nguồn lực, cũng như chia sẻ kinh nghiệm và thảo luận về các câu hỏi và mối quan tâm. Chúng tôi sẽ làm việc cùng nhau để xây dựng một nền tảng toàn cầu năng động để bảo vệ trẻ em, đặt nền móng cho nền văn hoá hòa bình và thân thiện và cho một tương lai chung của nhân loại.