Dự án Cùng em khôn lớn

Dự án "Cùng em Khôn lớn" tiếp nhận thêm 1,524,000 VNĐ từ nhóm “Thói quen tích cực”

Dự án "Cùng em Khôn lớn" tiếp nhận thêm 1,524,000 VNĐ từ nhóm “Thói quen tích cực”

Mặc dù dự án "Cùng em Khôn lớn" đã thông báo dừng nhận tài trợ từ tháng 8/2020, tuy nhiên, ngày hôm qua, dự án đã bất ngờ được tài trợ thêm từ nhóm "Thói quen tích cực" với số tiền 1,524,000 VND.

Các câu hỏi thường gặp - Dự án "Cùng em khôn lớn"

Các câu hỏi thường gặp - Dự án "Cùng em khôn lớn"

09/09/2020

Thông tin chi tiết về quá trình triển khai và dự án "Cùng em khôn lớn"

340.200.000 đồng đã được gây quỹ cho dự án “Cùng em khôn lớn”

340.200.000 đồng đã được gây quỹ cho dự án “Cùng em khôn lớn”

21/08/2020

Trong năm học 2020-2021 tới đây, toàn bộ 195 học sinh tại 2 điểm trường Khau Noong, Nà Ó (trường...

Hoàn thành gây quỹ bảo trợ toàn bộ 110 bé tại Trường MN Thái Sơn trong dự án "Cùng em khôn lớn"

Hoàn thành gây quỹ bảo trợ toàn bộ 110 bé tại Trường MN Thái Sơn trong dự án "Cùng em khôn lớn"

12/08/2020

Nhờ sự ủng hộ và đóng góp nhiệt tình từ 61 nhà hảo tâm cá nhân và tổ chức trên khắp cả nước, tính...

Vẫn còn 36 em bé cần được bảo trợ bữa ăn bán trú

Vẫn còn 36 em bé cần được bảo trợ bữa ăn bán trú

07/08/2020

Đợt kêu gọi thứ 2 của dự án Cùng em khôn lớn sẽ kết thúc trong 1 tuần nữa! Quỹ Vì Tầm Vóc Việt...

19.300.000VNĐ đã được quyên góp cho dự án “Cùng em khôn lớn” đợt 2

19.300.000VNĐ đã được quyên góp cho dự án “Cùng em khôn lớn” đợt 2

21/07/2020

Trong suốt 1 tuần kể từ ngày kêu gọi gây quỹ bảo trợ bữa ăn bán trú cho 110 học sinh tại Trường...

Tổng kết chiến dịch gây quỹ Dự án “Cùng em khôn lớn” tại MN Thạch Lâm và kêu gọi gây quỹ tại 03 điểm trường mới - MN Thái Sơn

Tổng kết chiến dịch gây quỹ Dự án “Cùng em khôn lớn” tại MN Thạch Lâm và kêu gọi gây quỹ tại 03 điểm trường mới - MN Thái Sơn

16/07/2020

Sau 1,5 tháng kêu gọi gây quỹ (từ ngày 1/6/2020 đến hết 15/7/2020), Dự án “Cùng em khôn lớn” rất...