Khởi động Dự án “Cải thiện dinh dưỡng và hỗ trợ hòa nhập cho trẻ khuyết tật tỉnh Cao Bằng”

20/08/2018 Thứ hai

Dự án “Cải thiện dinh dưỡng và hỗ trợ hòa nhập cho trẻ khuyết tật tỉnh Cao Bằng” đã chính thức khởi động vào ngày 13/8 vừa qua với hoạt động tập huấn cho người chăm sóc trẻ về thực hành dinh dưỡng hợp lý cho trẻ khuyết tật.

VTVV

Đây là dự án hợp tác giữa Quỹ VTVV với Trung tâm Phục hồi chức năng và Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật tỉnh Cao Bằng với sự tài trợ của Tập đoàn TH. Quỹ VTVV đóng vai trò hỗ trợ kỹ thuật cho dự án này. Dự án nhằm mục tiêu cải thiện dinh dưỡng - sức khỏe, chức năng vận động và khả năng học tập của trẻ khuyết tật tại Trung tâm Phục hồi chức năng và Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật tỉnh Cao Bằng.

Các phụ huynh học sinh tại buổi Tập huấn diễn ra ngày 13/8 vừa qua.

 

Dự án sẽ được triển khai trong thời gian từ tháng 7/2018 hết tháng 6/2019 bao gồm các hoạt động chính sau:

  • Cung cấp sữa cho 70 trẻ tại Trung tâm uống 3 lần/tuần trong 9 tháng.
  • Tập huấn nâng cao kiến thức cho cán bộ - giáo viên của Trung tâm về phục hồi chức năng và giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật.
  • Tập huấn nâng cao kiến thức cho người chăm sóc trẻ và đầu bếp về chế độ dinh dưỡng hợp lý cho trẻ khuyết tật.
  • Cải thiện hệ thống nước sạch tại Trung tâm.

Chia sẻ về dự án này, bà Trần Thị Như Trang, Giám đốc Quỹ VTVV cho biết: Chia sẻ về dự án này, bà Trần Thị Như Trang, Giám đốc Quỹ VTVV cho biết: “Với sự kết nối của Ủy ban Y tế Hà Lan - Việt Nam (MCNV), chúng tôi rất vui được hợp tác với Trung tâm Phục hồi chức năng và Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật tỉnh Cao Bằng triển khai dự án nhằm thúc đẩy mô hình hỗ trợ hòa nhập cho trẻ khuyết tật. Đặc biệt, trong dự án này chúng tôi nhấn mạnh đến khía cạnh cải thiện dinh dưỡng, vì đây vừa là nhu cầu cấp thiết của trẻ nhưng đến nay vẫn chưa nhận được sự quan tâm đúng mức, và vừa là thế mạnh của Quỹ. Chúng tôi sẵn sàng đón nhận các đóng góp và chia sẻ cả về tài chính lẫn kỹ thuật từ bất kỳ tổ chức nào để duy trì và mở rộng dự án này trong các năm tiếp theo. ”

Bắt đầu từ tháng 9 tới, 70 trẻ tại Trung tâm sẽ được uống sữa 3 lần/tuần cho đến khi kết thúc năm học. Trước đó, vào cuối tháng 7, các cán bộ và giáo viên của Trung tâm đã được tập huấn về rối loạn phổ tự kỷ.