Quỹ Vì Tầm Vóc Việt chia sẻ kinh nghiệm với Mạng lưới Báo chí Toàn cầu (EJN)

08/02/2022 Thứ ba

Trong khuôn khổ hoạt động đánh giá Chương trình Châu Á – Thái Bình Dương của Mạng lưới Báo chí Toàn cầu (EJN) do Tiến sĩ Corinna Arndt và Tiến sĩ Priya Davda thực hiện. Ngày 28/1/2022, đại diện Quỹ Vì Tầm Vóc Việt (VSF) là anh Vũ Xuân Thái – Quản lý Chương trình Hành động vì Môi trường đã chia sẻ kinh nghiệm trong việc huy động sự tham gia của các bên liên quan (thanh niên, nhà báo, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà hoạt động xã hội, doanh nghiệp.v.v) trong bảo vệ môi trường.

VSF

Theo anh Vũ Xuân Thái, để huy động được sự tham gia của các bên liên quan, VSF đã thực hiện nhiều hoạt động đa dạng và thiết thực như:

  • Thành lập Ban cố vấn với sự tham gia tình nguyện của các chuyên gia trong lĩnh vực báo chí, môi trường, truyền thông, khoa học nhằm cố vấn kỹ thuật cho các hoạt động bảo vệ môi trường của VSF.

  • Thực hiện các cuộc đối thoại giữa thanh niên với doanh nghiệp, nhà báo, nhà hoạt động xã hội, nhà nghiên cứu, các tổ chức xã hội. Qua đó, thanh niên có cơ hội lên tiếng về các vấn đề môi trường và đề xuất các ý tưởng nhằm giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường.

  • Tổ chức các chuyến đi thực địa dành cho thanh niên và nhà báo nhằm điều tra các vấn đề môi trường. Thông qua hoạt động này, các bạn trẻ có cơ hội học hỏi và làm việc với các nhà báo chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, hàng chục bài báo điều tra về thực trạng môi trường đã được đăng tải, thu hút sự quan tâm của cộng đồng và sự vào cuộc của các cơ quan chức năng.

  • Kêu gọi các doanh nghiệp tài trợ cho các hoạt động về môi trường của VSF, qua đó có 8 doanh nghiệp đã tham gia đồng hành và tài trợ cho các hoạt động bảo vệ môi trường.

  • Phối hợp với các tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực môi trường như: Phối hợp với Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng (Live & Learn) để thực hiện Quỹ sáng kiến “Vì không khí sạch – Thành phố xanh”, phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh (Greenhub) để thực hiện Cuộc thi tìm kiếm các sản phẩm truyền thông sáng tạo về môi trường “Khi nhựa lên tiếng”.

  • Phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền hình để thực hiện các bài báo, phóng sự về môi trường, có hơn 10 cơ quan báo chí, truyền hình thường xuyên đưa tin về các hoạt động bảo vệ môi trường của VSF, với khoảng 200 tin bài được đăng tải trên các cơ quan báo chí, truyền hình như: Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Báo Tiền phong, Sinh viên Việt Nam, Giáo dục và Thời đại, Tài nguyên và Môi trường, VietnamPlus, VietnamNews.v.v.

  • Ngoài ra, VSF còn là thành viên của Cơ quan Điều phối Quốc gia của Liên minh Doanh nghiệp vì Môi trường Việt Nam (VB4E) và thành viên của Mạng lưới Hành động vì Sức khỏe và Nhựa (PHA). Việc VSF trở thành thành viên của các tổ chức trên sẽ tăng cường khả năng huy động sự tham gia của các bên trong các hoạt động về môi trường.

Như vậy, thông qua các hoạt động trên, VSF đã kết nối và huy động được nhiều bên liên quan để chung tay thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường theo nhiều cách khác nhau, từ đó góp phần trong việc giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại Việt Nam.

Earth Journalism Network (EJN) – Mạng lưới Báo chí Toàn cầu được thành lập từ năm 2004, nhằm thúc đẩy hoạt động truyền thông/báo chí về vấn đề môi trường.

Năm 2020, Dự án “Thanh niên vì Môi trường – Youth for Environment” của Quỹ Vì Tầm Vóc Việt đã vượt qua 82 ứng viên của khu vực Châu Á – Thái Bình Dương để trở thành 1 trong 13 sáng kiến nhận được tài trợ của Earth Journalism Network.