Quỹ Vì Tầm Vóc Việt trở thành đối tác tư vấn kỹ thuật cho Tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam trong dự án "Tôi mạnh mẽ"

01/11/2019 Thứ sáu

Là đơn vị thực hiện nhiều hoạt động chăm sóc sức khỏe cho người lao động, đặc biệt là lao động nữ, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt đã được lựa chọn là đối tác tư vấn kỹ thuật của Tổ chức CARE quốc tế tại Việt Nam trong dự án “Tôi mạnh mẽ” từ năm 2019.

VTVV

“Tôi Mạnh Mẽ” là một dự án thuộc chương trình về Nhóm dân số dễ bị tổn thương ở khu vực đô thị của CARE, nhằm nâng cao chất lượng đời sống lao động nữ trong ngành may mặc. Thông qua dự án này, các nữ công nhân nhà máy sẽ được hỗ trợ để thực hành các quyền của họ và cải thiện phúc lợi cả bên trong và bên ngoài các nhà máy. Tham gia vào dự án là ba nhà máy may mặc từ ba huyện của tỉnh Thanh Hóa bao gồm Hậu Lộc, Thọ Xuân và Ngọc Lặc. Trọng tâm của dự án là tăng cường sự tham gia của nữ công nhân vào các nhóm “Tôi Mạnh Mẽ” được thành lập tại chính cộng đồng nơi họ đang sinh sống. Đây là một cách tiếp cận dựa vào cộng đồng nơi các nữ công nhân cùng nhau phân tích và thảo luận về những thách thức trong cuộc sống của họ, qua đó xác định những hành động có thể thực hiện ở cấp độ cá nhân cũng như tập thể để giải quyết những thách thức đó.

C:\Users\Admin\Google Drive\Tài liệu nội bộ Quỹ Vì Tầm Vóc Việt\1. Truyền thông\Bản tin\Số 09.2019\Bài viết mới\Toi manh me.jpg

Dựa trên kinh nghiệm triển khai dự án “Vì mẹ và bé – Vì tầm vóc việt”, trong dự án này, Quỹ sẽ cung cấp các tư vấn chuyên môn về sức khỏe và bình đẳng giới bao gồm: chăm sóc dinh dưỡng, sức khỏe tinh thần, sức khỏe sinh sản cũng như trực tiếp tập huấn cho các nhóm nòng cốt tại địa phương và các nhóm “Tôi Mạnh Mẽ”.

Trong giai đoạn 2019-2020, Quỹ cũng chọn 6 sinh viên thuộc Sáng kiến Hỗ trợ Sinh viên (DynaGen Initiative) do Quỹ khởi xướng trở thành cộng tác viên của dự án. Các cộng tác viên sẽ hỗ trợ quá trình tổ chức và xây dựng năng lực cho các nhóm “Tôi Mạnh Mẽ”. Đây là cơ hội đáng quý để các sinh viên DynaGen cải thiện các kĩ năng thiết thực trong công việc, tham gia triển khai một dự án phát triển, và đóng góp cho cộng đồng như mục tiêu đề ra của DynaGen.