Đề xuất Quỹ Sáng kiến thật Smart ?

25/06/2020 Thứ năm

Nếu bạn đang tự hỏi làm thế nào để thể hiện rõ ý tưởng của nhóm với Ban điều phối Quỹ qua một bản đề xuất thì Thế Hệ Xanh sẽ cùng bạn tìm hiểu xem làm thế nào để viết được một đề xuất SMART nhé.

VSF

Một đề xuất SMART là một kế hoạch có tính cụ thể (S-Specific), đo lường được (M-Measurable), có khả năng thực hiện (A-Achievable), mang tính thực tế (R-Realistic) và có giới hạn thời gian (T-Timetable).

𝗦 - 𝗦𝗽𝗲𝗰𝗶𝗳𝗶𝗰: Đề xuất dự án của bạn có đủ cụ thể, chi tiết?
Hãy cụ thể về những điều bạn muốn thực hiện, hãy nghĩ về điều này như là sứ mệnh cho dự án của bạn. Đây không phải là danh sách chi tiết về cách bạn sẽ đạt được mục tiêu, nhưng nó sẽ bao gồm một câu trả lời cho các câu hỏi phổ biến:
▪️WHO– Thành viên tham gia để thực hiện dự án
▪️WHAT – Xác định rõ những điều bạn cần làm là gì, vì điều gì ( càng cụ thể thì càng dễ dàng thực hiện).
▪️ WHEN – Thời gian là yếu tố quan trọng ngay từ khi xác định mục tiêu, tuy nhiên trong thời gian thực tế của dự án thì khó có thể hoàn thành đúng như kế hoạch. Cần có khung thời gian hoàn thành kế hoạch.
▪️ WHERE – Địa điểm cụ thể thực hiện dự án
▪️ HOW – Làm như thế nào? Để thực hiện bất kỳ điều gì, bạn không chỉ cần quan tâm đến điều cần làm mà còn biết nó được thực hiện như thế nào.
▪️ WHY – lý do cho mục tiêu là gì? Lý do hay nói khác là động lực để làm việc

𝗠 - 𝗠𝗲𝗮𝘀𝘂𝗿𝗮𝗯𝗹𝗲: Dự án bạn đưa ra có tính toán được hiệu quả, sức ảnh hưởng tới cộng đồng?
Mỗi đề xuất nên đưa ra số liệu cụ thể đối với mục tiêu dự án (số lượng thành viên tham gia, số lượng người hưởng lợi,...). Điều này làm cho mục tiêu trở nên hữu hình hơn vì nó dùng để đo lường tiến độ của dự án hay công việc.

𝗔 - 𝗔𝘁𝘁𝗮𝗶𝗻𝗮𝗯𝗹𝗲: Hãy đảm bảo dự án của bạn gắn liền với thực tế, bạn có đủ khả năng, nguồn lực về tài chính lẫn nhân lực để có thể thực hiện được dự án.
Dự án cần thực tế, có ý nghĩa truyền cảm hứng, tạo động lực, không làm nản lòng. Bên cạnh đó, hãy suy nghĩ về cách hoàn thành dự án và nếu bạn có các công cụ / kỹ năng cần thiết, hãy xem xét và đề xuất những gì sẽ cần để đạt được chúng.

𝗥 - 𝗥𝗲𝗹𝗲𝘃𝗮𝗻𝗰𝗲: Dự án có sự tham gia, trao đổi của các bên liên quan hay không?
Sự phối kết hợp, tham gia của các nhóm đối tượng cộng đồng sẽ giúp cho dự án ý nghĩa cũng như bền vững, mở rộng hơn. Ví dụ: nếu mục tiêu dự án là dọn dẹp rác tại hồ điều hòa của địa phương, thì việc kêu gọi và nhận được sự hỗ trợ, tham gia từ người dân, thanh niên và chính quyền trên địa bàn sẽ góp phần tạo nên sự thành công của dự án.

𝗧 - 𝗧𝗶𝗺𝗲 𝗯𝗼𝘂𝗻𝘁: Dự án phải có thời gian thực hiện cụ thể từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc.
Nếu một dự án mà không có thời gian thực hiện, khả năng cao nó không thể thành công. Thời gian giúp thành viên định hình các công việc cần làm trong khoảng thời gian cụ thể.

Nếu dự án của bạn đã đáp ứng đủ các yếu tố trên, còn chần chờ gì mà không nộp đề xuất tới Quỹ sáng kiến thanh niên “Vì không khí sạch - thành phố xanh” để biến ý tưởng của bạn thành hiện thực?
Nếu các bạn còn băn khoăn, đừng quên rằng chúng mình vẫn luôn sẵn sàng hỗ trợ, tư vấn hoàn thiện ý tưởng cho các nhóm nhé! Lưu ý về thời gian nộp quỹ tại: https://bit.ly/3hxPNYF để chắc rằng dự án của mình sẽ được làm tốt nhất có thể trước khi được xét duyệt bạn nhé!