Những ai có thể ứng tuyển vào Quỹ Sáng kiến

03/06/2020 Thứ tư

Quỹ sáng kiến nhằm tăng cường các sáng kiến và giải pháp tác động tới đối tượng hưởng lợi là trẻ em, thanh niên, cộng đồng dân cư đặc biệt những người chịu ảnh hưởng từ ô nhiễm không khí hay các vấn đề môi trường nói chung trên toàn quốc.

VTVV

Để có thể thúc đẩy ngày một nhiều hơn những sáng kiến có giá trị, Quỹ sáng kiến luôn hoan nghênh nếu bạn là một trong:

- Những thanh niên nhiệt huyết với môi trường

- Những nhóm nghiên cứu khoa học về ô nhiễm không khí và tác động (về nhận thức, sức khỏe, kinh tế, xã hội,...) và về các sản phẩm, giải pháp cải thiện chất lượng không khí

- Những nhóm hỗ trợ cộng đồng phát triển các giải pháp xanh về năng lượng, rác thải, xây dựng đô thị, không gian công cộng,…

- Các trường học và đại học trên toàn quốc

Quỹ sáng kiến "Vì Không khí sạch - Thành phố xanh" vẫn đang đón chờ những ý tưởng sáng tạo từ các bạn.