Vì Tầm Vóc Việt

For Vietnamese stature foundation

Quyên góp

Bảng vàng vinh danh

Bảng vàng vinh danh

BẢNG VÀNG nơi vinh danh các nhà tài trợ, các nhà hảo tâm đã đóng góp vào Quỹ Tầm Vóc Việt.

Cách thức đóng góp

Cách thức đóng góp

BẢNG VÀNG nơi vinh danh các nhà tài trợ, các nhà hảo tâm đã đóng góp vào Quỹ Tầm Vóc Việt.

Đối tác đồng hành

SOIN
CSIP
THMilk
MSD Việt Nam
Sữa học đường
Bắc Á Bank
Dai-ichi
QŨY TRÒ NGHÈO VÙNG CAO

Báo cáo

Chi tiết