Vì Tầm Vóc Việt

For Vietnamese stature foundation

Quyên góp

Bảng vàng vinh danh

Bảng vàng vinh danh

BẢNG VÀNG nơi vinh danh các nhà tài trợ, các nhà hảo tâm đã đóng góp vào Quỹ Tầm Vóc Việt.

Cách thức đóng góp

Cách thức đóng góp

BẢNG VÀNG nơi vinh danh các nhà tài trợ, các nhà hảo tâm đã đóng góp vào Quỹ Tầm Vóc Việt.

Đối tác đồng hành

SOIN
CSIP
FFAV
DKT logo
Golden choice logo
Dantri
Delta
SeA Bank
THMilk
A20
Nasu
VAWE
Sữa học đường
Bắc Á Bank
Dai-ichi
Quỹ Bệnh Nhân Nghèo Bệnh Viện Phụ Sản Trung Ương
MSD Việt Nam
Ngày Mai Tươi Sáng
Quỹ Học Bổng Ươm Mầm Ước Mơ

Báo cáo

Chi tiết