5 điểm mới nào của Chương trình Phát triển sinh viên - DynaGen Initiative Khóa 4 mà bạn không thể bỏ lỡ?

03/10/2023 Thứ ba

DynaGen Initiative Khóa 4 sẽ có những điểm mới nào so với những khóa trước? Tất cả thông tin sẽ có trong bài viết này!

VSF

DynaGen Initiative Khóa 4 đã chính thức khởi động. Đăng ký DynaGen Initiative Khóa 4 tại: https://bit.ly/dangkyDynaGenkhoa4

Thông tin chi tiết về DynaGen Initiative khóa 4 có trong link sau: https://dynagen.vn/

--------------

DynaGen Initiative là một chương trình phát triển sinh viên do Quỹ Vì Tầm Vóc Việt và Báo Giáo dục & Thời đại (Bộ Giáo dục và Đào tạo) triển khai từ năm 2019, với sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Bắc Á và tập đoàn TH. Chương trình nhằm hiện thực hóa tầm nhìn và sứ mệnh của các đơn vị là góp phần phát triển tài năng của thế hệ trẻ và hỗ trợ sinh viên lập thân, lập nghiệp.