Kêu gọi đề xuất Sáng kiến vì Cộng đồng

02/12/2020 Thứ tư

Tháng 12 tới đây, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt cùng Sáng kiến Hỗ trợ Sinh viên (DynaGen Initiative) kêu gọi các bạn nộp đề xuất Sáng kiến vì Cộng đồng lần thứ 2, năm 2020 - Chủ đề: “DynaGeners vượt qua thách thức"

VTVV

Mọi chi tiết có tại đây: http://dynagen.vitamvocviet.vn/keu-goi-de-xuat-sang-kien-vi-cong-dong-lan-thu-2-nam-2020-chu-de-dynageners-vuot-qua-thach-thuc

Đề xuất Sáng kiến vì Cộng đồng lần thứ 2, năm 2020 tập trung giải quyết các vấn đề/thách thức nổi cộm của sinh viên hiện nay, ví dụ (nhưng không giới hạn) trong các đề tài sau: Bắt nạt trực tuyến, bạo lực học đường, xâm hại tình dục, sức khỏe sinh sản…

Khi tham gia các bạn sẽ có cơ hội:

- Nhận một khoản hỗ trợ kinh phí tối đa 15,000,000 VND để triển khai sáng kiến

- Được tư vấn hoàn thiện và hướng dẫn triển khai bởi các chuyên gia giàu kinh nghiệm

- Được quảng bá sáng kiến và xuất hiện trên các ấn phẩm truyền thông, website, fanpage của Quỹ VTVV và DynaGen Initiative

- Được thể hiện bản thân, thực hiện dự án cộng đồng do chính mình thiết kế và triển khai, qua đó đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng, đất nước.

- Được cấp giấy chứng nhận tham gia Sáng kiến Vì cộng đồng

Đặc biệt, đây là hoạt động không chỉ dành cho các bạn khóa 2 mà còn mở rộng cho toàn bộ thế hệ sinh viên của DynaGen Initiative nữa đó! Nhanh nhanh lập team đề xuất sáng kiến nào