Những quyền lợi có 1-0-2 khi tham gia DynaGen Initiative Khóa 4

09/10/2023 Thứ hai

Qua mỗi khóa, DynaGen Initiative sẽ tiếp nhận góp ý và điều chỉnh để chương trình ngày càng hoàn thiện hơn, đáp ứng nhu cầu của các bạn sinh viên.

VSF

Điều đó đồng nghĩa với việc, mỗi năm, DynaGen Initiative sẽ mang đến nhiều quyền lợi thú vị cho DynaGeners hơn.
Hãy khám phá tất tần tật những quyền lợi của DynaGen Initiative Khóa 4 ngay dưới đây.