Chúc mừng bà Thái Hương – Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Vì Tầm Vóc Việt được phong tặng Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới!

09/12/2020 Thứ tư

VTVV

          Hôm qua, ngày 9/12/2020, tại Văn phòng Quốc hội, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương đã trình bày báo cáo biểu dương, tôn vinh các Anh hùng Lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và chiến sĩ thi đua toàn quốc giai đoạn 2015 – 2020. Bà Thái Hương, Nhà Sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH đã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới.

Anh hùng Lao động là danh hiệu vinh dự cao nhất được Nhà nước Việt Nam tặng cho những tập thể hoặc cá nhân lao động dũng cảm và sáng tạo, lập được thành tích đặc biệt xuất sắc trong sản xuất và công tác. Tiêu chuẩn danh hiệu Anh hùng Lao động:

  • Trung thành với Tổ quốc, với chủ nghĩa xã hội.
  • Có hành động anh hùng (dám nghĩ, dám làm) lập được thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động chân tay hoặc lao động trí óc.
  • Tiêu biểu cho thành tích thi đua yêu nước của nhân dân trong thời kỳ đổi mới.
  • Là tấm gương mẫu mực về mọi mặt của đơn vị, địa phương, của ngành; được đồng nghiệp, đơn vị và nhân dân địa phương thừa nhận, suy tôn.

Ngoài những thành tích tiêu biểu trên, bà Thái Hương còn tiên phong thực hiện nhiều hoạt động vì cộng đồng thông qua Quỹ Vì Tầm Vóc Việt. Đáng chú ý, bà đã và đang tài trợ trên danh nghĩa cá nhân cho nhiều hoạt động của Quỹ.

Tháng 11/2020, cây cầu Vì Tầm Vóc Việt số 3 do bà tài trợ nhân dịp kỷ niệm 5 năm thành lập Quỹ VTVV đã chính thức khánh thành, giúp giải quyết tình trạng chia cắt về giao thông, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho 600 hộ dân xã Sinh Long, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang.