Chúc mừng kỷ niệm 72 năm ngày Quốc tế Nhân quyền 10/12/2020!

10/12/2020 Thứ năm

Ngày Quốc tế Nhân quyền được khởi xướng từ năm 1948 bởi Liên Hợp quốc thông qua hai công ước cơ bản về quyền con người: Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị và Công ước Quốc tế về các Quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hóa.

VTVV

Bản tuyên ngôn bảo vệ mọi quyền cơ bản mà mọi cá nhân, được hưởng, không phân biệt chủng tộc, màu da, giới tính, ngôn ngữ, tôn giáo, quan điểm chính trị hay quốc tịch, tài sản, hay tất cả những hoàn cảnh khác. Các tổ chức nhân quyền xem ngày 10/12 hàng năm là một cơ hội để xem xét tình hình nhân quyền trên toàn thế giới, đồng thời thúc đẩy hành động, tuyên truyền về quyền bình đẳng giữa mọi công dân.

Là một tổ chức hoạt động phi lợi nhuận, trong những năm qua, Quỹ đã thực hiện rất nhiều dự án, chương trình, hoạt động giúp đảm bảo quyền cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được hưởng quyền tiếp cận một nền giáo dục chung, quyền được đảm bảo dinh dưỡng để phát triển, quyền được hưởng không gian học tập đầy đủ, tiêu biểu như dự án “Dinh dưỡng học đường, dự án Cùng em Khôn lớn, xây dựng các công trình dân sinh, v.v..

Ngoài ra, Quỹ cũng mang đến quyền được tiếp cận thông tin về chăm sóc sức khỏe, quyền được hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe với chi phí hợp lý, những cơ hội được thăm khám miễn phí, v.v.. cho người lao động trong độ tuổi sinh sản, đặc biệt là phụ nữ thông qua dự án “Vì mẹ và bé - Vì tầm vóc Việt”. Đồng thời, Quỹ khuyến khích thanh niên trong các hoạt động về quyền được phát triển, đóng góp cho cộng đồng (Sáng kiến Hỗ trợ Sinh viên) hay quyền được tham gia và kết nối trong các hoạt động vì môi trường (Dự án “Thanh niên vì Môi trường”),v.v...

Hãy cùng chúng tôi thực hiện nhiều hơn nữa vì một xã hội công bằng, một tương lai tốt đẹp hơn, vì một tầm vóc Việt.