Công bố phim tài liệu về chủ đề giới và phòng chống bạo lực giới: “Ứng dụng kịch ứng tác trong thay đổi nhận thức và giải quyết vấn đề”

02/12/2021 Thứ năm

Bộ phim chia sẻ những bài học kinh nghiệm của Việt Nam và truyền cảm hứng cho các chuyên gia và tập huấn viên trong khu vực châu Á về việc áp dụng một phương pháp sáng tạo và hiệu quả nhằm xóa bỏ các định kiến giới, đó là KỊCH ỨNG TÁC

VSF

Bạn là tập huấn viên đang muốn tìm một phương pháp truyền thông mới?

Bạn là chuyên gia kịch ứng tác đang muốn tìm kiếm các đối tác thực hiện?

Bạn thuộc nhóm thanh niên yêu thích các hoạt động cộng đồng?

Hãy tham khảo ngay phim tài liệu “Ứng dụng kịch ứng tác trong thay đổi nhận thức và giải quyết vấn đề” do Quỹ Vì Tầm Vóc Việt thực hiện.

Bộ phim là 1 trong 5 sáng kiến đạt giải của 2021 AGenT Documentary Video Awards. Đây cũng là sáng kiến duy nhất của Việt Nam nhận được giải thưởng và hỗ trợ tài chính, bên cạnh các sáng kiến đến từ Băng-la-đét, Ấn Độ, Phi-lip-pin và Nê-pan.

Từ rất nhiều các dự án ứng dụng kịch ứng tác của các nhóm thanh niên, bộ phim khái quát lại 4 bước cơ bản để ứng dụng phương pháp hiệu quả này trong tập huấn, truyền thông về giới. Bộ phim chia sẻ những bài học kinh nghiệm của Việt Nam và truyền cảm hứng cho các chuyên gia và tập huấn viên trong khu vực châu Á về việc áp dụng một phương pháp sáng tạo và hiệu quả nhằm xóa bỏ các định kiến giới, đó là KỊCH ỨNG TÁC. Không chỉ vậy, hình thức này hoàn toàn có thể thực hiện tập huấn cho nhiều lĩnh vực khác nhau!

Để thuận lợi cho các đơn vị và cá nhân sử dụng phim, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt đã xây dựng Hướng dẫn sử dụng phim tại: http://vitamvocviet.vn/tin-tuc-chung/goi-y-cach-su-dung-phim-tai-lieu-ung-dung-kich-ung-tac-trong-thay-doi-nhan-thuc-va-giai-quyet-cac-van-de?fbclid=IwAR1V2OWz3wHZXtVsuKNGTjeYVoLHeLR73Icp2OWWMFORgBvpUlagHy-RLT4

For English version of the video & usage, please refer to: http://vitamvocviet.vn/other-activities/guideline-on-the-use-of-documentary-film-improvisational-theatre-for-perception-changing-and-problem-solving?fbclid=IwAR3v0Og67gMo73pU2Vw_KIADWMgI7fEJYflT3QSh74Xp-8sa3VTCStnU18A