Ngày Nhân đạo Thế giới 19/08/2021 - Cuộc đua của Nhân loại

19/08/2021 Thứ năm

“Trong cuộc đua đối mặt với tình trạng khẩn cấp của khí hậu, chúng ta không thể để ai bị bỏ lại ở phía sau”. Đây chính là thông điệp gửi đến toàn nhân loại trong Ngày Nhân đạo Thế giới 19/08/2021 .

VSF

Tình trạng khẩn cấp của khí hậu đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của nhiều người dân và cộng đồng dân cư trên toàn cầu. Mất đi nhà cửa, sinh kế và thậm chí là cả mạng sống của mình là những hậu quả nghiêm trọng mà hàng triệu người dân đang phải gánh chịu do ô nhiễm khí hậu.

Vì vậy, Ngày Nhân đạo Thế giới 2021 được tổ chức nhằm nêu bật những hậu quả do tình trạng khẩn cấp của khí hậu gây ra tới những cộng đồng dân cư dễ bị tổn thương trên toàn thế giới.

Ngay bây giờ, hãy tham gia thử thách “The Human Race - Cuộc đua của Nhân loại” để cùng đoàn kết lan tỏa những hành động đẹp, thông điệp ý nghĩa trong ngày Nhân đạo Thế giới hôm nay.

Thông tin chi tiết về thử thách này có tại đây: www.worldhumanitarianday.org