Quỹ Vì Tầm Vóc Việt (VSF) nhận Giải Thưởng của Viện Giáo dục và Thúc đẩy Bình đẳng giới Hàn Quốc (KIGIPE)

27/08/2021 Thứ sáu

Sáng kiến phim tài liệu về “Sử dụng hình thức kịch ứng tác trong tập huấn giới - bình đẳng giới” của VSF đã được 2021 AGenT Documentary Video Awards lựa chọn là 1 trong 5 sáng kiến đạt giải. Đây cũng là sáng kiến duy nhất của Việt Nam nhận được giải thưởng và hỗ trợ tài chính (tương đương 100 triệu VNĐ), bên cạnh các sáng kiến đến từ Băng-la-đét, Ấn Độ, Phi-lip-pin, và Nê-pan.

VSF

2021 AGenT Documentary Video Awards là giải thưởng của Mạng lưới Tập huấn viên về Giới khu vực châu Á nhằm tìm kiếm và lan tỏa các phong trào/thực hành tốt và phương pháp/công cụ sáng tạo và hiệu quả trong thúc đẩy bình đẳng giới. Các bộ phim tài liệu đạt giải sẽ được sử dụng rộng rãi bởi các cá nhân, tổ chức và mạng lưới hoạt động vì bình đẳng giới trong khu vực Châu Á.

2021 AGenT Documentary Video Awards đã đánh giá rất cao tính khác biệt, độc đáo của sáng kiến phim tài liệu mà Quỹ đề xuất so với 4 đề xuất còn lại. Phim tài liệu của VSF sẽ chia sẻ những bài học kinh nghiệm của Việt Nam và truyền cảm hứng cho các chuyên gia và tập huấn viên trong khu vực châu Á về việc áp dụng một phương pháp sáng tạo và hiệu quả - KỊCH ỨNG TÁC nhằm xóa bỏ các định kiến giới.

Nhóm triển khai sáng kiến bao gồm:

- Trần Hồng Điệp – Phó Giám đốc VSF

- Hoàng Thị Lan Anh – Cán bộ Truyền thông VSF

- Đặng Thị Phương Loan – Trợ lý Truyền thông VSF

- Nguyễn Bá Khải – Đại diện cho nhóm thanh niên đã áp dụng kịch ứng tác

- Phạm Thị Thanh Hồng – Cộng tác viên của VietnamPlus (Vietnam News Agency)

Hôm nay, ngày 27/8 KIGIPE đã tổ chức Hội thảo Kỹ thuật nhằm giới thiệu các sáng kiến phim tài liệu đạt giải và hướng dẫn các thủ tục triển khai tiếp theo. Tham dự Hội thảo gồm có nhóm quản lý chương trình 2021 AGenT Documentary Video Awards của KIGIPE, cùng với các đơn vị đạt giải. Phía VSF có sự tham gia của chị Trần Thị Như Trang – Giám đốc và các thành viên nhóm triển khai sáng kiến.

VSF sẽ tiếp tục cập nhật về quá trình và kết quả thực hiện của sáng kiến phim tài liệu về “Sử dụng hình thức kịch ứng tác trong tập huấn giới - bình đẳng giới” trên các kênh truyền thông của Quỹ. Rất mong nhận được sự quan tâm theo dõi và ủng hộ của các bạn.