Sáng kiến “Phá vỡ vòng tròn định kiến” của Quỹ Vì Tầm Vóc Việt (VSF) nhận được tài trợ từ Chương trình Tài trợ nhỏ năm 2022 của Mạng lưới Tập huấn viên về Giới khu vực Châu Á (AGenT)

30/05/2022 Thứ hai

Sáng kiến “Phá vỡ vòng tròn định kiến” của Quỹ Vì Tầm Vóc Việt (VSF) là 1 trong 4 đề xuất của khu vực châu Á nhận được tài trợ từ Chương trình Tài trợ nhỏ năm 2022 của Mạng lưới Tập huấn viên về Giới khu vực Châu Á (AGenT).

VSF

Với sáng kiến này, thông qua chuỗi hoạt động tập huấn, truyền thông và cuộc thi “Nhà báo măng non”, VSF mong muốn truyền cảm hứng và hỗ trợ trẻ em dân tộc thiểu số và các thầy cô giáo trở thành những người tiên phong xóa bỏ định kiến giới và khuôn mẫu giới. Sáng kiến sẽ được triển khai tại trường tiểu học Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai trong năm 2022. Trường Bản Lầu đang là nơi mà VSF phối hợp với MSD và các đối tác triển khai dự án "Trường học Hạnh phúc".

Bên cạnh sáng kiến của VSF, 3 sáng kiến còn lại được lựa chọn đến từ Indonesia, Nepal và Ấn Độ. Hãy cùng theo dõi và tham gia các hoạt động của sáng kiến trong thời gian tới trên fanpage của VSF.

Từ năm 2020, VSF chính thức là thành viên của Mạng lưới Tập huấn viên về Giới khu vực Châu Á (AGenT). AGenT là một trong các nỗ lực để xây dựng mạng lưới các chuyên gia Giới trong khu vực châu Á. Ban tổ chức AGenT là The Korean Institute for Gender Equality Promotion and Education (KIGEPE).

Năm 2021, VSF đã nhận được hỗ trợ kỹ thuật và tài chính từ AGenT cho 2 sáng kiến: i) Giới – Bình đẳng Giới với các phóng viên trẻ; ii) Phim tài liệu “Ứng dụng kịch ứng tác trong thay đổi nhận thức và giải quyết các vấn đề giới”.