Thành lập ban cố vấn bảo tồn Nước và Đất ngập nước của Liên minh Doanh nghiệp vì Môi trường

28/12/2020 Thứ hai

Ngày 24 và 25/12/2020, đại diện Quỹ Vì Tầm Vóc Việt (VTVV) - Chị Trần Hồng Điệp, Phó Giám đốc đã tham gia chuyến công tác tại tỉnh Đồng Tháp, cùng Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) và Liên minh Doanh nghiệp vì Môi trường (VB4E).

VTVV

Chiều 24/10: Đoàn công tác đã có cuộc họp cùng các chuyên gia từ ba miền Bắc, Trung, Nam với mục đích thành lập nhóm cố vấn của VB4E về bảo tồn nước và đất ngập nước, và tiếp thu ý kiến đóng góp của thành viên về các dự án trong ngân hàng ý tưởng, cũng như thảo luận về các đề xuất và dự án đang triển khai

Sáng 25/10: Đoàn đã gặp gỡ và làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đồng Tháp để thảo luận về ý tưởng “Dự án trồng rừng thượng nguồn và bảo tồn nguồn nước”

Sau đó, đoàn đã có chuyến thực địa tại Khu bảo tồn sinh thái rừng tràm Đồng Tháp Mười.

----

VB4E là sáng kiến do IUCN khởi xướng và chính thức được khởi động vào tháng 6/2020 với sự tham gia của hai đồng sáng lập là Viện Chiến lược Chính sách Tài nguyên & Môi trường (Bộ TNMT) và Tập đoàn TH. Mục đích của VB4E là thúc đẩy sự tham gia của doanh nghiêp vào bảo vệ môi trường tại Việt Nam

Với sứ mệnh đóng góp cho Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs), đặc biệt là các mục tiêu về giáo dục, sức khỏe, công bằng và phát triển bền vững, và với vai trò đối tác chiến lược dài hạn của Tập đoàn TH, Quỹ VTVV được mời giữ vai trò thành viên của Nhóm Điều phối Quốc gia của VB4E.