For Vietnamese Stature Foundation recruits Communication and Administrative Interns (September 2021)

For Vietnamese Stature Foundation recruits Communication and Administrative Interns (September 2021)

For Vietnamese Stature Foundation (VSF) was established on 16th December 2014, licensed by Ministry of Home Affairs. It is a charitable, non-profit, social foundation; aims to improve physical and mental health of Vietnamese children, for a mighty...

Quỹ Vì Tầm Vóc Việt tuyển học viên Chương trình đào tạo “Giới - Bình đẳng giới với các phóng viên trẻ”

Quỹ Vì Tầm Vóc Việt tuyển học viên Chương trình đào tạo “Giới - Bình đẳng giới với các phóng viên trẻ”

28/05/2021

Nhằm hỗ trợ các phóng viên trẻ trở thành những nhà tiên phong về bình đẳng giới, góp phần nâng...

Quỹ Vì Tầm Vóc Việt tuyển Thành viên Dự án “Thanh niên vì môi trường - Youth For Environment”

Quỹ Vì Tầm Vóc Việt tuyển Thành viên Dự án “Thanh niên vì môi trường - Youth For Environment”

05/05/2021

Cơ hội trở thành thành viên dự án phát triển cộng đồng được tài trợ bởi một tổ chức quốc tế.

Quỹ Vì Tầm Vóc Việt tuyển Chuyên gia tư vấn đánh giá cho dự án “Thanh niên vì Môi trường - Youth for Environment”

Quỹ Vì Tầm Vóc Việt tuyển Chuyên gia tư vấn đánh giá cho dự án “Thanh niên vì Môi trường - Youth for Environment”

09/03/2021

Cơ hội hợp tác dành cho các chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực phát triển.

For Vietnamese Stature Foundation recruits Communication and Administrative Interns (Dec 2020)

For Vietnamese Stature Foundation recruits Communication and Administrative Interns (Dec 2020)

03/12/2020

For Vietnamese Stature Foundation (VSF) was established on 16th December 2014, licensed by...

For Vietnamese Stature Foundation recruits Communication and Administrative Interns

For Vietnamese Stature Foundation recruits Communication and Administrative Interns

06/05/2020

For Vietnamese Stature Foundation (VSF) was established on 16th December 2014, licensed by...

Quỹ Vì Tầm Vóc Việt tuyển Chuyên gia tập huấn phương pháp và kỹ năng vận hành kênh truyền thông xã hội về môi trường cho dự án “Thanh niên vì Môi trường - Youth for Environment”