Quỹ Vì Tầm Vóc Việt tuyển Chuyên gia tư vấn đánh giá cho dự án “Thanh niên vì Môi trường - Youth for Environment”

Quỹ Vì Tầm Vóc Việt tuyển Chuyên gia tư vấn đánh giá cho dự án “Thanh niên vì Môi trường - Youth for Environment”

Cơ hội hợp tác dành cho các chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực phát triển.

For Vietnamese Stature Foundation recruits Communication and Administrative Interns (Dec 2020)

For Vietnamese Stature Foundation recruits Communication and Administrative Interns (Dec 2020)

03/12/2020

For Vietnamese Stature Foundation (VSF) was established on 16th December 2014, licensed by...

For Vietnamese Stature Foundation recruits Communication and Administrative Interns

For Vietnamese Stature Foundation recruits Communication and Administrative Interns

06/05/2020

For Vietnamese Stature Foundation (VSF) was established on 16th December 2014, licensed by...

Quỹ Vì Tầm Vóc Việt tuyển Chuyên gia tập huấn phương pháp và kỹ năng vận hành kênh truyền thông xã hội về môi trường cho dự án “Thanh niên vì Môi trường - Youth for Environment”
Quỹ Vì Tầm Vóc Việt tuyển Chuyên gia tập huấn kỹ năng viết tin, bài về môi trường cho dự án “Thanh niên vì Môi trường - Youth for Environment”

Quỹ Vì Tầm Vóc Việt tuyển Chuyên gia tập huấn kỹ năng viết tin, bài về môi trường cho dự án “Thanh niên vì Môi trường - Youth for Environment”

26/03/2020

Cơ hội hợp tác dành cho các chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực truyền thông và môi trường.

Quỹ Vì Tầm Vóc Việt tuyển Chuyên gia cho Hội thảo khởi động dự án “Thanh niên vì Môi trường - Youth for Environment”

Quỹ Vì Tầm Vóc Việt tuyển Chuyên gia cho Hội thảo khởi động dự án “Thanh niên vì Môi trường - Youth for Environment”

24/03/2020

Cơ hội hợp tác dành cho các chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực môi trường và phát triển.

Tuyển thành viên dự án “Thanh niên vì môi trường - Youth For Environment”

Tuyển thành viên dự án “Thanh niên vì môi trường - Youth For Environment”

21/02/2020

Cơ hội trở thành thành viên dự án phát triển cộng đồng được tài trợ bởi một tổ chức quốc tế.