Quỹ Vì Tầm Vóc Việt tuyển Chuyên gia tập huấn kỹ năng viết tin, bài về môi trường cho dự án “Thanh niên vì Môi trường - Youth for Environment”

Quỹ Vì Tầm Vóc Việt tuyển Chuyên gia tập huấn kỹ năng viết tin, bài về môi trường cho dự án “Thanh niên vì Môi trường - Youth for Environment”

Cơ hội hợp tác dành cho các chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực truyền thông và môi trường.

Quỹ Vì Tầm Vóc Việt tuyển Chuyên gia cho Hội thảo khởi động dự án “Thanh niên vì Môi trường - Youth for Environment”

Quỹ Vì Tầm Vóc Việt tuyển Chuyên gia cho Hội thảo khởi động dự án “Thanh niên vì Môi trường - Youth for Environment”

24/03/2020

Cơ hội hợp tác dành cho các chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực môi trường và phát triển.

Tuyển thành viên dự án “Thanh niên vì môi trường - Youth For Environment”

Tuyển thành viên dự án “Thanh niên vì môi trường - Youth For Environment”

21/02/2020

Cơ hội trở thành thành viên dự án phát triển cộng đồng được tài trợ bởi một tổ chức quốc tế.

Administrative and Communication Assistant for For Vietnamese Stature Foundation

Administrative and Communication Assistant for For Vietnamese Stature Foundation

26/11/2019

For Vietnamese Stature Foundation (VSF) was established in 16 December 2014, licensed by Ministry...

Quỹ Vì Tầm Vóc Việt và Tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam tuyển Cộng tác viên Dự án
Program and Communication Intern for For Vietnamese Stature Foundation

Program and Communication Intern for For Vietnamese Stature Foundation

08/09/2019

For Vietnamese Stature Foundation (VSF) was established on 16th December 2014, licensed by...

Communication Officer Recruitment

Communication Officer Recruitment

28/05/2019

For Vietnamese Stature Foundation (VSF) was established in 16 December 2014, licensed by Ministry...