Tuyển chuyên gia truyền thông cho lao động nữ về sức khỏe sinh sản và sức khỏe tinh thần cho lao động nữ

Tuyển chuyên gia truyền thông cho lao động nữ về sức khỏe sinh sản và sức khỏe tinh thần cho lao động nữ

Nhằm trang bị các kiến thức cho cán bộ công đoàn khu công nghiệp, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt cần tuyển 01 chuyên gia TRUYỀN THÔNG CHO LAO ĐỘNG NỮ VỀ SỨC KHỎE SINH SẢN VÀ SỨC KHỎE TINH THẦN CHO LAO ĐỘNG NỮ để đồng hành cùng chuỗi Dự án “Vì mẹ và bé – Vì...