Báo cáo tài chính dự án "Cùng em khôn lớn" năm học 2020 - 2021

01/07/2021 Thứ năm

Báo cáo tài chính dự án "Cùng em khôn lớn" năm học 2020 - 2021

VSF

STT

Hoạt động

Ngân sách

dự toán

Số tiền

thực chi

Nguồn

Chênh lệch

Lý do

1

Cung cấp bữa ăn bán trú cho học sinh

331.500.000 đ

248.533.000 đ

 

82.967.000 đ

 

1.1

Cung cấp bữa ăn bán trú cho học sinh tại điểm trường Khau Noong và Nà Ó - Trường MN Thạch Lâm

144.500.000 đ

110.160.000 đ

Các Nhà tài trợ

34.340.000 đ

- Có những ngày nghỉ trong năm không nấu ăn: nghỉ tết, nghỉ do dịch Covid-19, nghỉ do thời tiết xuống dưới 5 độ C

- Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên năm học kết thúc sớm hơn dự kiến

- Tại trường MN Thái Sơn, việc ăn bán trú bắt đầu muộn hơn (cuối tháng 9) do cần sự đồng thuận từ các phụ huynh.

1.2

Cung cấp bữa ăn bán trú cho học sinh tại điểm trường Khau Dề, Sáng Xoáy và Bản Là - Trường MN Thái Sơn

187.000.000 đ

138.373.000 đ

Các Nhà tài trợ

48.627.000 đ

2

Chi phí quản lý (Hỗ trợ giáo viên trong việc vận chuyển thức ăn, theo dõi và đánh giá kết quả dự án, và cập nhật các thông tin cần thiết)

20.000.000 đ

17.790.000 đ

 

2.210.000 đ

 

2.1

Chi phí quản lý tại trường MN Thạch Lâm

10.000.000 đ

9.990.000 đ

Quỹ VTVV

10.000 đ

 

2.2

Chi phí quản lý tại trường MN Thái Sơn

10.000.000 đ

7.800.000 đ

Quỹ VTVV

2.200.000 đ

 

3

Cải thiện cơ sở vật chất

33.700.000 đ

30.899.000 đ

 

2.801.000 đ

 

3.1

Mua sắm và lắp đặt 01 bộ pin năng lượng mặt trời - điểm trường Khau Noong

15.000.000 đ

14.665.000 đ

Quỹ VTVV

335.000 đ

 

3.2

Lắp đặt bể chứa nước, máy bơm, dây dẫn, vòi nước - điểm trường Khau Noong và Nà Ó

10.000.000 đ

10.560.000 đ

Quỹ VTVV

-560.000 đ

 

3.3

Mua sắm dụng cụ nhà bếp - trường MN Thái Sơn

8.700.000 đ

5.674.000 đ

Quỹ VTVV

3.026.000 đ

 

             

4

Lễ tổng kết năm học và tổng kết dự án

11.350.000 đ

9.860.000 đ

 

1.490.000 đ

 

4.1

Chi phí in backdrop và tổ chức lễ tổng kết năm học

1.600.000 đ

0 đ

Quỹ VTVV

 

Không tổ chức do dịch Covid 19

4.2

Quà tặng học sinh tại 5 điểm trường

9.750.000 đ

9.860.000 đ

Quỹ VTVV

-110.000 đ

 
 

TỔNG

396.550.000 đ

307.082.000 đ

 

89.468.000 đ

 
 

Note: Tính đến hết 5/2021, Quỹ VTVV đã chuyển 90% chi phí cho 2 trường, tương đương 365.895.000 VNĐ. Như vậy thưc dư tại 2 trường là 49.813.000 VNĐ.

Khoản tiền dư trong năm học 2020-2021 này sẽ được chuyển tiếp sang năm học 2021-2022

             
 

HOẠT ĐỘNG TẶNG QUÀ CHO HỌC SINH

         

1

Tặng 206 set quà gồm áo ấm, mũ và tất cho học sinh 5 điểm trường

45.320.000 đ

45.320.000 đ

Các Nhà tài trợ: 38.250.000 VNĐ

Quỹ VTVV: 7.070.000

0 đ

 

2

Tặng 250m xốp trải sàn và 16 chăn bông

23.349.000 đ

23.349.000 đ

Các Nhà tài trợ: 3.230.000 VNĐ

Quỹ VTVV: 20.119.000 VNĐ

0 đ