Đông ấm yêu thương - Cùng em khôn lớn

20/11/2020 Thứ sáu

Mùa đông này, với mong muốn mang hơi ấm lên rẻo cao, tiếp bước các em học sinh của 5 điểm trường mầm non thuộc sự án "Cùng em Khôn lớn" đến trường, Quỹ VTVV chính thức phát động chương trình gây quỹ “Đông ấm yêu thương - Cùng em khôn lớn”.

VSF

Toàn bộ số tiền quyên góp sẽ được sử dụng để trao 204 suất quà cho học sinh tại 2 điểm trường Khau Noong, Nà Ó (trường MN Thạch Lâm) và 3 điểm trường Bản Là, Sáng Xoáy và Khau Dề (trường MN Thái Sơn) thuộc tỉnh Cao Bằng. Mỗi suất quà bao gồm: 1 áo ấm, 1 mũ len và 10 đôi tất chân.
Thông tin chi tiết về chương trình vui lòng xem tại ảnh đính kèm dưới đây!