Mục tiêu gây quỹ của dự án đang rút ngắn chỉ còn 63.100.000 VNĐ!

13/08/2021 Thứ sáu

Sau 03 tuần phát động gây quỹ, dự án “Cùng em khôn lớn” đã nhận được 98,9 triệu VNĐ nhờ sự chung tay ủng hộ từ 76 nhà hảo tâm cá nhân trên cả nước. Với khoản tiền này, đã có thêm 58 bé được bảo trợ 20.880 bữa ăn trong năm học 2021-2022.

VSF

Mục tiêu gây quỹ của dự án đang rút ngắn chỉ còn 63.100.000 VNĐ!

Hãy chung tay cùng Quỹ để bảo trợ toàn bộ bữa ăn bán trú cho 37 học sinh mầm non còn lại đến hết ngày 23/8/2021

Các nhà tài trợ có thể ủng hộ cho Dự án tại 

Tên TK: QUY VI TAM VOC VIET

Số TK: 003001060001222

Tại: Ngân hàng Bắc Á, Hội sở Hà Nội

Nội dung: Họ và tên_SĐT_CEKL

--

“Cùng em Khôn lớn” là một dự án lớn và dài hạn nhằm bảo trợ bữa ăn bán trú và cải thiện điều kiện học tập cho học sinh mầm non tại nhiều địa bàn khó khăn trên cả nước. Năm học 2021-2022, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt sẽ bảo trợ bữa ăn cho 210 học sinh tại điểm trường Khau Noong và Nà Ó (Trường MN Thạch Lâm) và điểm trường Khau Dề, Sáng Xoáy, Bản Là (Trường MN Thái Sơn)