Chính thức khởi động “Gói hỗ trợ tài chính và kỹ thuật” về đề tài ô nhiễm nhựa và giảm thiểu rác thải nhựa tại Việt Nam. Hạn chót nhận đề xuất: 10/07/2022

21/06/2022 Thứ ba

“Gói hỗ trợ tài chính và kỹ thuật” được thiết lập trong khuôn khổ dự án “Phóng viên nữ hành động giảm thiểu rác thải nhựa và ô nhiễm nhựa” thực hiện bởi Quỹ Vì Tầm Vóc Việt, với sự tài trợ từ Mạng lưới Báo chí Toàn cầu (Earth Journalism Network), Công ty Cổ phần Tetra Pak Việt Nam và Liên minh Doanh nghiệp vì Môi trường Việt Nam (VB4E)

VSF

 

“Gói hỗ trợ tài chính và kỹ thuật” được xây dựng dành riêng cho thành viên Mạng lưới "Phóng viên nữ hành động giảm thiểu rác thải nhựa và ô nhiễm nhựa" nhằm mục tiêu:

  • Tìm kiếm và xuất bản các phóng sự/bài báo về rác thải nhựa và ô nhiễm nhựa do các nhà báo nữ thực hiện;

  • Tăng cường năng lực của các phóng viên nữ trong điều tra đưa tin về rác thải nhựa và ô nhiễm nhựa;

  • Tăng số lượng và chất lượng của các phóng sự/bài báo về chủ đề ô nhiễm nhựa và rác thải nhựa trong cộng đồng và khối doanh nghiệp.

Khi tham gia, các phóng viên sẽ được:

  • Hiện thực hóa các ý tưởng truyền thông thông qua các phóng sự/bài báo

  • Kết nối với các phóng viên khác trong Mạng lưới để cùng thực hiện đề xuất

  • Nhận hỗ trợ tài chính lên tới 12.000.000 VND

  • Nhận được sự đồng hành, hỗ trợ từ Ban Cố vấn Mạng lưới là những chuyên gia nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực môi trường và báo chí

  • Cơ hội tham gia Giải thưởng "Nữ phóng viên tiên phong vì môi trường 2022"

Mọi thông tin chi tiết và cách thức tham gia, truy cập tại: https://vitamvocviet.vn/du-an-phong-vien-nu-hanh-dong-giam-rac-thai-nhua/keu-goi-nop-de-xuat-cho-goi-ho-tro-tai-chinh-va-ky-thuat 

“Gói hỗ trợ tài chính và kỹ thuật” xét duyệt liên tục nên ưu tiên những đề xuất gửi về sớm.