Kêu gọi đề xuất cho Sáng kiến vì môi trường năm 2022 - Chủ đề "Giảm rác thải - Thêm sống xanh"

08/08/2022 Thứ hai

Sáng kiến vì môi trường được thiết lập và hoạt động nhằm mục tiêu nâng cao hiểu biết của cộng đồng, thúc đẩy sự tham gia thanh niên vào các hoạt động giảm rác thải nhựa và ô nhiễm nhựa tại các tỉnh thành trên toàn quốc.

VSF

Theo số liệu thống kê từ Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), mỗi năm tại Việt Nam có khoảng 1,8 triệu tấn rác thải nhựa thải ra môi trường, 0,28 triệu đến 0,73 triệu tấn trong số đó bị thải ra biển - nhưng chỉ 27% trong số đó được tái chế, tận dụng bởi các cơ sở, doanh nghiệp. Tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội, số lượng rác thải nhựa mỗi ngày đưa ra môi trường lên đến 80 tấn. Điều đáng nói là việc xử lý và tái chế rác thải nhựa còn nhiều hạn chế khi có đến 90% rác thải nhựa được xử lý theo cách chôn, lấp, đốt và chỉ có 10% còn lại là được tái chế.

Sáng kiến vì môi trường năm 2022 với chủ đề “Giảm rác thải - Thêm sống xanh” được thực hiện bởi Quỹ Vì Tầm Vóc Việt, dưới sự tài trợ của Công ty TNHH Nhựa Tái chế Duy Tân và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á.

Năm 2022, Sáng kiến vì môi trường sẽ hỗ trợ cho các sáng kiến có các giải pháp liên quan đến mô hình 3 R: Reduce - Reuse - Recycle (Tiết giảm - Tái sử dụng - Tái chế).

1. Điều kiện nhận tài trợ

 • Được đề xuất và thực hiện bởi cá nhân hoặc nhóm thanh niên;

 • Đối tượng tham gia: Thanh niên trong độ tuổi từ 18-30 tuổi, quan tâm về các vấn đề liên quan đến môi trường và yêu thích các hoạt động xã hội, có ý tưởng sáng tạo, đổi mới trong bảo vệ môi trường;

 • Nội dung đề xuất tập trung vào các giải pháp góp phần giảm thiểu rác thải nhựa và ô nhiễm nhựa liên quan đến mô hình 3 R: Reduce - Reuse - Recycle (Tiết giảm - Tái sử dụng - Tái chế);

 • Địa điểm thực hiện: tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc.

 • Thời gian thực hiện: từ 09/2022 tới tháng 12/2022

2. Cách thức tham dự: 

 • Các cá nhân/nhóm tham gia Sáng kiến vì môi trường tải mẫu đề xuất và mẫu ngân sách theo link sau: Mẫu đề xuất

 • Đề xuất gửi về địa chỉ email: matxanh.quyvitamvocviet@gmail.com

 • Tiêu đề thư ghi rõ: Sáng kiến vì môi trường - Tên cá nhân/nhóm nộp đề xuất.

 • Thời gian nhận đề xuất: Sáng kiến vì môi trường nhận đề xuất liên tục đến hết ngày 11/09/2022.

3. Tiêu chí lựa chọn đề xuất

Nội dung phù hợp

 • Các giải pháp góp phần giảm thiểu rác thải nhựa và ô nhiễm nhựa liên quan đến mô hình 3 R: Reduce - Reuse - Recycle (Tiết giảm - Tái sử dụng - Tái chế)

Hiệu quả

 • Đối tượng hưởng lợi chính của đề xuất có bao gồm những người dễ bị tổn thương do ô nhiễm rác thải nhựa không?

 • Kết quả cụ thể và tác động ngắn hạn, dài hạn của đề xuất là gì? 

Sáng tạo

 • Đề xuất có tính gì mới hay khác biệt?

Tính khả thi/Năng lực của người thực hiện

 • Thời gian thực hiện và ngân sách của đề xuất có khả thi không?

 • Những thách thức có thể gặp phải là gì và đề xuất đã có kế hoạch để xử lý hay chưa?

 • Cá nhân/ nhóm đã có đầy đủ kinh nghiệm và nguồn lực để thực hiện không?

Tính bền vững và khả năng nhân rộng

 • Làm thế nào để duy trì các kết quả? Sáng kiến có khả năng nhân rộng hay mở rộng ra các  khu vực khác không?

 • Định hướng phát triển và khả năng áp dụng thực tế của đề xuất?

4. Ngân sách thực hiện

 • Ngân sách tối đa là 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng) cho một đề xuất (chỉ bao gồm chi phí hoạt động, không chi trả tiền lương nhân viên).

 • Mỗi cá nhân/nhóm có thể nộp nhiều hơn một đề xuất.

5. Quy trình tài trợ

5.1. Cá nhân/nhóm xin tài trợ cần nộp đầy đủ hồ sơ đề xuất, bao gồm:

 • Đề xuất dự án và Dự trù kinh phí chi tiết (theo mẫu).

5.2. Timeline:

Nội dung

Thời gian

Tiếp nhận đề xuất

08/08 - 11/09

Vòng sơ loại

12/09 - 16/09

Vòng phản biện

19/09 - 23/09

Công bố kết quả

26/09 - 30/09

Triển khai sáng kiến

01/10 - 30/12

 

5.3. Sau khi có thông báo tài trợ (bằng email), hồ sơ tài trợ sẽ được hoàn thiện với các nội dung sau:

 • Thỏa thuận tài trợ: Ghi đầy đủ thông tin về dự án tài trợ, ngân sách, các điều khoản, quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên trong quá trình thực hiện dự án và có chữ ký của đại diện hai bên (đơn vị tài trợ và cá nhân/nhóm nhận tài trợ).

 • Đề xuất dự án và Dự trù kinh phí chi tiết: Cá nhân/nhóm nhận tài trợ chỉnh sửa và hoàn thiện theo thống nhất với đơn vị tài trợ.

 • Hướng dẫn tài chính và các biểu mẫu: Do đơn vị tài trợ cung cấp bằng văn bản hoặc các hình thức hướng dẫn cần thiết khác cho cá nhân/nhóm nhận tài trợ.

6. Thực hiện, giám sát và báo cáo dự án

 • Cá nhân/nhóm nhận tài trợ có trách nhiệm thực hiện dự án cũng như giải ngân tài trợ theo đúng mục tiêu và hoạt động đã thống nhất với đơn vị tài trợ. Đơn vị tài trợ có quyền thực hiện giám sát và yêu cầu báo cáo vào bất kỳ thời điểm nào của dự án.

 • Khi kết thúc dự án, cá nhân/nhóm nhận tài trợ cần hoàn thiện báo cáo hoạt động, báo cáo tài chính, các hóa đơn, chứng từ theo đúng yêu cầu. Từ đó, đơn vị tài trợ sẽ hoàn thiện thủ tục tài trợ với cá nhân/nhóm nhận tài trợ.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

Ban tổ chức Sáng kiến vì môi trường “Giảm rác thải - Thêm sống xanh”

Mail: matxanh.quyvitamvocviet@gmail.com

Điện thoại: 0986669669 (Ms. Linh)