Kêu gọi nộp đề xuất Sáng kiến vì môi trường - Số tiền tài trợ lên đến 20.000.000 VNĐ

09/08/2022 Thứ ba

Sáng kiến vì môi trường năm 2022 với chủ đề “Giảm rác thải - Thêm sống xanh” được thực hiện bởi Quỹ Vì Tầm Vóc Việt, dưới sự tài trợ của Công ty TNHH Nhựa Tái chế Duy Tân và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á.

VSF

1. Mục tiêu: Nâng cao hiểu biết của cộng đồng, thúc đẩy sự tham gia thanh niên vào các hoạt động giảm rác thải nhựa và ô nhiễm nhựa tại các tỉnh thành trên toàn quốc.

2. Nội dung đề xuất: Tập trung vào các giải pháp góp phần giảm thiểu rác thải nhựa và ô nhiễm nhựa liên quan đến mô hình 3 R: Reduce - Reuse - Recycle (Tiết giảm - Tái sử dụng - Tái chế)

3. Đối tượng tham gia: Thanh niên trong độ tuổi từ 18-30 tuổi, quan tâm về các vấn đề liên quan đến môi trường và yêu thích các hoạt động xã hội, có ý tưởng sáng tạo, đổi mới trong bảo vệ môi trường

4. Khung thời gian hoạt động:

  • Tiếp nhận đề xuất từ ngày 08/08 - 28/08

  • Vòng sơ loại 29/08 - 01/09

  • Vòng phản biện 05/09 - 09/09

  • Công bố kết quả 12/09 - 16/09

  • Triển khai sáng kiến 19/09 - 30/12

5. Cách thức tham gia:

  • Các cá nhân/nhóm tham gia Sáng kiến vì môi trường “Giảm rác thải - Thêm sống xanh” cần gửi đề xuất về địa chỉ email: matxanh.quyvitamvocviet@gmail.com

  • Tiêu đề thư ghi rõ: Sáng kiến vì môi trường - Tên cá nhân/nhóm nộp đề xuất

  • Cá nhân/nhóm xin tài trợ cần nộp đầy đủ hồ sơ, bao gồm: Đề xuất dự án và Dự trù kinh phí, vui lòng tải mẫu hồ sơ theo link : https://drive.google.com/.../1wn299...

Thời gian nhận đề xuất: Quỹ sáng kiến đề xuất liên tục đến hết ngày 17/09

Tham dự ngay hôm nay để trở thành một trong những nhà sáng chế của Sáng kiến ”Giảm rác thải - Thêm sống xanh”.

Thông tin chi tiết về ''Sáng kiến vì Môi trường'' xem tại đây