Quỹ sáng kiến "Không khí sạch - Thành phố xanh"

Thanh niên triển khai hiệu quả các dự án môi trường

Thanh niên triển khai hiệu quả các dự án môi trường

Trong giai đoạn từ tháng 10 – 12/2020, 5 dự án về môi trường của các bạn thanh niên đã được triển khai và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Các dự án này được hỗ trợ về mặt tài chính, kỹ thuật và tư vấn chuyên môn bởi Quỹ VTVV thông qua Quỹ...

5 sáng kiến “Vì không khí sạch – thành phố xanh” từ những nhà hoạt động môi trường đặc biệt

5 sáng kiến “Vì không khí sạch – thành phố xanh” từ những nhà hoạt động môi trường đặc biệt

20/11/2020

Trong những tháng qua, những “nhà hoạt động vì môi trường” đã tích cực triển khai các dự án đã...

DANH SÁCH SÁNG KIẾN ĐƯỢC NHẬN TÀI TRỢ - Quỹ sáng kiến “Vì không khí sạch - Thành phố xanh”

DANH SÁCH SÁNG KIẾN ĐƯỢC NHẬN TÀI TRỢ - Quỹ sáng kiến “Vì không khí sạch - Thành phố xanh”

05/08/2020

Sau Vòng phản biện đã diễn ra trực tuyến chiều ngày 29/7, có 9 dự án đã xuất sắc vượt qua 12 đối...

Tiêu chí lựa chọn của Quỹ sáng kiến “Vì không khí sạch - Thành phố xanh”

Tiêu chí lựa chọn của Quỹ sáng kiến “Vì không khí sạch - Thành phố xanh”

26/06/2020

Hiện tại đã là giai đoạn “nước rút” để hoàn thiện hồ sơ đề xuất Quỹ sáng kiến “Vì không khí sạch...

Đề xuất Quỹ Sáng kiến thật Smart ?

Đề xuất Quỹ Sáng kiến thật Smart ?

25/06/2020

Nếu bạn đang tự hỏi làm thế nào để thể hiện rõ ý tưởng của nhóm với Ban điều phối Quỹ qua một bản...

Khi nào bạn nên nộp đơn đăng ký Quỹ Sáng Kiến

Khi nào bạn nên nộp đơn đăng ký Quỹ Sáng Kiến

23/06/2020

Chắc hẳn các bạn đã biết, Quỹ Sáng Kiến năm nay có thời hạn nhận đơn rất dài (từ 30/5 - 10/7),...

Vì sao bạn nên tham gia Quỹ Sáng kiến “Vì không khí sạch - Thành phố xanh”?

Vì sao bạn nên tham gia Quỹ Sáng kiến “Vì không khí sạch - Thành phố xanh”?

13/06/2020

Bạn có thắc mắc: Nếu đóng góp cho Quỹ sáng kiến “Vì không khí sạch - Thành phố xanh” thì mình sẽ...