Công bố danh sách tình nguyện viên trong chương trình “Cùng miền Trung vượt lũ - Mệnh lệnh từ trái tim”

27/11/2020 Thứ sáu

Quỹ Vì Tầm Vóc Việt sẽ nhận sự hỗ trợ từ 22 tình nguyện viên cho chương trình "Cùng miền Trung vượt lũ - Mệnh lệnh từ trái tim".

VTVV

Nhằm hỗ trợ công tác đóng gói 541 suất quà trường Tiểu học xã Hải Hưng, Quảng Trị, triển khai từ chương trình “Cùng miền Trung vượt lũ - Mệnh lệnh từ trái tim”, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt đã nhận được đăng ký của 22 tình nguyện viên theo danh sách dưới đây.

Chúng tôi tin rằng, cùng với các nhà hảo tâm, những sự hỗ trợ tình nguyện này là sự đóng góp quý giá cho những chương trình vì cộng đồng của Quỹ!

Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn các anh, chị!

Thông tin thời gian và địa điểm (nếu có thay đổi) sẽ được cập nhật cho các anh, chị qua email!