Tập huấn về phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em

13/11/2023 Thứ hai

Ngày 9/11/2023, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt (VSF) đã phối hợp với Tập đoàn TH tổ chức thành công khóa tập huấn về “Phòng, chống xâm hại tình dục (XHTD) trẻ em” cho cán bộ, nhân viên của Tập đoàn TH tại TP. Hồ Chí Minh.

VSF

Thông qua các bài tập trải nghiệm, thảo luận nhóm và hoạt động cá nhân, các tham dự viên đã cùng:

Nhận diện các hành vi XHTD và đánh giá các nguy cơ có thể xảy ra với trẻ.

Phân tích các rào cản giao tiếp giữa cha mẹ và con, để có thể xây dựng mối quan hệ với trẻ dựa trên nền tảng thấu hiểu, tôn trọng và bình đẳng.

Thực hành các biện pháp cần thiết để phòng ngừa XHTD và bảo vệ trẻ.

Từ năm 2022 đến nay, VSF và Tập đoàn TH đã đồng hành tổ chức 3 khóa tập huấn về chủ đề này và 1 khóa tập huấn về “Kỷ luật tích cực trong giáo dục con” cho cán bộ, nhân viên tại Hà Nội và Nghệ An.

----------

Dự án “Cánh buồm đỏ thắm” – thuộc Chương trình Bảo vệ Trẻ em được Quỹ Vì Tầm Vóc Việt (VSF) khởi xướng năm 2020 với mong muốn kết nối và huy động các nguồn lực trong xã hội để cùng hỗ trợ và nuôi dưỡng ước mơ của các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và có nguy cơ bị xâm hại tình dục.

Bên cạnh các hoạt động tập huấn, tọa đàm nâng cao nhận thức - kỹ năng cho trẻ em, người chăm sóc trẻ và các bên liên quan về phòng chống xâm hại tình dục, VSF còn kết nối và huy động các nguồn lực trong xã hội để cùng bảo trợ sinh hoạt phí/học phí và hướng nghiệp dạy nghề cho các em.