Đại diện Quỹ Vì Tầm Vóc Việt tham dự Diễn đàn Kinh tế tuần hoàn Việt Nam 2023

17/11/2023 Thứ sáu

Đại diện Quỹ Vì Tầm Vóc Việt (VSF) và dự án “Mắt xanh - Thanh niên vì Môi trường” đã tham dự “Diễn đàn Kinh tế tuần hoàn Việt Nam 2023” vào ngày 16/11 vừa qua.

VSF

Sự kiện do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì tổ chức đã diễn ra với sự tham dự của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân cùng đại diện các tổ chức quốc tế, các trường đại học, viện nghiên cứu và các chuyên gia đầu ngành về kinh tế tuần hoàn và các doanh nghiệp.

Diễn đàn năm nay được tổ chức với chủ đề: "Xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Kinh tế tuần hoàn” nhằm xác định lộ trình, thúc đẩy hợp tác công - tư, huy động các nguồn lực song phương và đa phương từ các tổ chức quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp nhằm thực hiện Kế hoạch hành động Quốc gia thực hiện kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam trong thời gian tới.

"Câu chuyện của kinh tế tuần hoàn cách đây 5 năm là 1 điều rất xa, chỉ nằm trên nghiên cứu nhưng nay là giải pháp, là bước tiến trên chặng đường phát triển bền vững." - Đây là phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn kinh tế tuần hoàn Việt Nam của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà.

Nói về tầm quan trọng của phát triển Kinh tế tuần hoàn, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân nhấn mạnh: "Phát triển kinh tế tuần hoàn là giải pháp trọng tâm để đổi mới mô hình, nâng cao chất lượng tăng trưởng, cải thiện năng lực cạnh tranh quốc gia, bảo đảm sản xuất và tiêu dùng bền vững, góp phần giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa kinh tế với môi trường."

----------------------

Dự án “Thanh niên vì môi trường - Youth for Environment” của Quỹ Vì Tầm Vóc Việt được tài trợ và đồng hành bởi Ngân hàng TMCP Bắc Á và Công ty Cổ phần Tetra Pak Việt Nam nhằm triển khai các hoạt động thiết thực vì môi trường.