Đừng quay mặt đi - Môi trường cần bạn

25/07/2021 Chủ nhật

VTVV

 

"Có người nói với tôi rằng...

Thiên nhiên là chuyện vi mô

Nên để người khác lo...

Và có người nói với tôi rằng...

Hạt ta gieo mầm ngày hôm nay

Sẽ thành cây to ngày sau này"

 

Vậy bạn đồng ý với quan điểm của “người” nào?

Cùng gác lại 1 tuần dài mệt mỏi, lắng nghe bản hit đến từ những người bạn nhóm Quả Nho Thối và chia sẻ ý kiến của mình nhé!

--

Đây là sản phẩm thứ hai thuộc chuỗi 5 video của nhóm The Rotten Grapes được tài trợ bởi Quỹ Vì Tầm Vóc Việt thông qua Quỹ Sáng kiến “Vì không khí sạch – Thành phố xanh”, với sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Bắc Á nhằm mục đích truyền thông nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.