Ký kết hợp tác triển khai các hoạt động về môi trường

12/04/2022 Thứ ba

Hôm nay, ngày 12/4/2022, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt (VSF) chính thức ký thỏa thuận hợp tác với Đối tác Hành động về Nhựa và Sức khỏe (PHA). Tham gia lễ ký kết có bà Trần Thị Như Trang - Giám đốc Quỹ Vì Tầm Vóc Việt và ông Nguyễn Đức Vinh - Tổng thư ký Đối tác Hành động về Nhựa và Sức Khỏe.

VSF

Theo đó, các bên sẽ tiến hành đồng tổ chức một số hoạt động về môi trường, bao gồm:

  • Diễn đàn Quốc gia về giảm ô nhiễm nhựa và rác thải nhựa giữa doanh nghiệp, báo chí, cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội và các bên liên quan khác.

  • Chiến dịch truyền thông trực tuyến (online) nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về ô nhiễm nhựa, rác thải nhựa và sức khỏe .

  • Giải thưởng “Nữ phóng viên tiên phong vì môi trường 2022”.

VSF trở thành thành viên của mạng lưới PHA ngay từ khi thành lập - năm 2021. Với việc hợp tác này, VSF và PHA mong muốn nâng cao nhận thức của cộng đồng về giảm ô nhiễm nhựa và rác thải nhựa, khuyến khích các hành động nhỏ trong bảo vệ môi trường. Đồng thời, khuyến khích các bên liên quan có hành động cụ thể và cam kết lâu dài trong việc giảm ô nhiễm nhựa và rác thải nhựa, cũng như tăng cường hợp tác giữa khu vực tư nhân, các nhà nghiên cứu/nhà hoạt động môi trường và các cơ quan báo chí, truyền thông.