Cơ hội - Tuyển dụng

Quỹ Vì Tầm Vóc Việt tuyển học viên Chương trình đào tạo “Giới - Bình đẳng giới với các phóng viên trẻ”

Quỹ Vì Tầm Vóc Việt tuyển học viên Chương trình đào tạo “Giới - Bình đẳng giới với các phóng viên trẻ”

Nhằm hỗ trợ các phóng viên trẻ trở thành những nhà tiên phong về bình đẳng giới, góp phần nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của cộng đồng thông qua các sản phẩm báo chí, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt tìm kiếm các phóng viên trẻ cho Chương trình đào tạo...

Quỹ Vì Tầm Vóc Việt tuyển Thành viên Dự án “Thanh niên vì môi trường - Youth For Environment”

Quỹ Vì Tầm Vóc Việt tuyển Thành viên Dự án “Thanh niên vì môi trường - Youth For Environment”

05/05/2021

Cơ hội trở thành thành viên dự án phát triển cộng đồng được tài trợ bởi một tổ chức quốc tế.

Quỹ Vì Tầm Vóc Việt tuyển Chuyên gia tư vấn đánh giá cho dự án “Thanh niên vì Môi trường - Youth for Environment”

Quỹ Vì Tầm Vóc Việt tuyển Chuyên gia tư vấn đánh giá cho dự án “Thanh niên vì Môi trường - Youth for Environment”

09/03/2021

Cơ hội hợp tác dành cho các chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực phát triển.

For Vietnamese Stature Foundation recruits Communication and Administrative Interns (Dec 2020)

For Vietnamese Stature Foundation recruits Communication and Administrative Interns (Dec 2020)

03/12/2020

For Vietnamese Stature Foundation (VSF) was established on 16th December 2014, licensed by...

For Vietnamese Stature Foundation recruits Communication and Administrative Interns

For Vietnamese Stature Foundation recruits Communication and Administrative Interns

06/05/2020

For Vietnamese Stature Foundation (VSF) was established on 16th December 2014, licensed by...

Quỹ Vì Tầm Vóc Việt tuyển Chuyên gia tập huấn kỹ năng viết tin, bài về môi trường cho dự án “Thanh niên vì Môi trường - Youth for Environment”

Quỹ Vì Tầm Vóc Việt tuyển Chuyên gia tập huấn kỹ năng viết tin, bài về môi trường cho dự án “Thanh niên vì Môi trường - Youth for Environment”

26/03/2020

Cơ hội hợp tác dành cho các chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực truyền thông và môi trường.