Ngày Quốc tế về Quyền trẻ em 20/11

20/11/2020 Thứ sáu

Ngày Quốc tế về Quyền trẻ em, hay còn gọi là ngày Thiếu nhi Thế giới được khởi xướng từ năm 1954 bởi Liên Hợp quốc, với mục đích thúc đẩy hành động phát triển phúc lợi và tạo an sinh của trẻ em trên thế giới.

VSF

Đồng thời, ngày 20 tháng 11 cũng là ngày Liên Hiệp Quốc đã thông qua Tuyên bố về Quyền của Trẻ em - văn kiện quốc tế về quyền con người được phê chuẩn rộng rãi nhất trong lịch sử; quy định các quyền của trẻ em như quyền được sống, sức khỏe, học tập, vui chơi, được sống trong gia đình, được bảo vệ khỏi bạo lực, không bị phân biệt đối xử và tiếng nói của trẻ em được lắng nghe.

Trong những năm qua, Quỹ đã thực hiện rất nhiều dự án, chương trình vì sự phát triển của trẻ em Việt Nam, tiêu biểu có các dự án “Dinh dưỡng học đường”, “Vì mẹ và bé - Vì tầm vóc Việt”, bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Từ năm 2020, Quỹ cũng đang thực hiện dự án “Cùng em Khôn lớn” bảo trợ bữa ăn bán trú cho trẻ em vùng cao. Ngoài ra, rất nhiều các công trình dân sinh cũng được thực hiện hướng đến các mục đích phát triển bền vững cho trẻ em tại các địa bàn khó khăn, như xây dựng các điểm trường, cầu đường,...

Hãy cùng chúng tôi thực hiện nhiều hơn nữa các chương trình dành cho trẻ em! Để có thêm nhiều trẻ được phát triển trong điều kiện tốt nhất,vì một tương lai tốt đẹp hơn, vì một tầm vóc Việt.