Tin tức

Chính thức mở đơn đăng ký trở thành Đại sứ Thanh niên vì Môi trường - Hạn chót đăng ký: 11/12/2023

Chính thức mở đơn đăng ký trở thành Đại sứ Thanh niên vì Môi trường - Hạn chót đăng ký: 11/12/2023

Chương trình "Đại sứ Thanh niên vì Môi trường" với chủ đề "Thanh niên giảm nhựa - Mở lối sống xanh" là chuỗi các hoạt động giáo dục nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi và trao quyền cho thanh niên thực hiện các sáng kiến liên quan đến vấn đề ô...

Communication Officer Recruitment (Deadline August 15, 2023)

Communication Officer Recruitment (Deadline August 15, 2023)

31/07/2023

For Vietnamese Stature Foundation (VSF) is currently seeking a suitable candidate to fill the...

Project Assistant Recruitment (Deadline: June 25, 2023)

Project Assistant Recruitment (Deadline: June 25, 2023)

09/06/2023

For Vietnamese Stature Foundation (VSF) is currently seeking a suitable candidate to fill the...

Communication Officer Recruitment (Deadline May 28, 2023)

Communication Officer Recruitment (Deadline May 28, 2023)

12/05/2023

For Vietnamese Stature Foundation (VSF) is currently seeking a suitable candidate to fill the...

Communication Intern recuitment (Deadline: May 28, 2023)

Communication Intern recuitment (Deadline: May 28, 2023)

12/05/2023

For Vietnamese Stature Foundation (VSF) is currently seeking a suitable candidate to fill the...

Kêu gọi đề xuất cho Sáng kiến vì Môi trường năm 2023 - Chủ đề "Ô nhiễm không khí"

Kêu gọi đề xuất cho Sáng kiến vì Môi trường năm 2023 - Chủ đề "Ô nhiễm không khí"

10/05/2023

Sáng kiến vì Môi trường năm 2023 với chủ đề “Ô nhiễm không khí” được thiết lập và hoạt động nhằm...

Tìm kiếm 20 phóng viên/ cán bộ truyền thông tham gia chuyến đi thực địa tại Vân Hồ, Sơn La - Hạn chót đăng ký: 17/05/2023

Tìm kiếm 20 phóng viên/ cán bộ truyền thông tham gia chuyến đi thực địa tại Vân Hồ, Sơn La - Hạn chót đăng ký: 17/05/2023

10/05/2023

Nhằm tìm kiếm và truyền thông về những cách làm, bài học hay trong việc thúc đẩy bình đẳng giới...