Giới thiệu

Chương trình lần đầu được công bố ở quy mô quốc gia với những chính sách chung huy động nguồn lực tham gia của toàn xã hội thông qua Cầu truyền hình trực tiếp "Sữa học đường - Vì tầm vóc Việt" tại 3 điểm cầu Hà Nội, Nghệ An và TP. HCM. Chương trình do tập đoàn TH trueMilk phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam, Bộ giáo dục và Đào tạo, Bộ Y Tế tổ chức ngày 28/9 vừa qua.

Chương trình lần đầu được công bố ở quy mô quốc gia với những chính sách chung huy động nguồn lực tham gia của toàn xã hội thông qua Cầu truyền hình trực tiếp "Sữa học đường - Vì tầm vóc Việt" tại 3 điểm cầu Hà Nội, Nghệ An và TP. HCM. Chương trình do tập đoàn TH trueMilk phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam, Bộ giáo dục và Đào tạo, Bộ Y Tế tổ chức ngày 28/9 vừa qua.

Tới tham gia chương trình có ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy ban Bộ Chính trị, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Lê Khả Phiêu, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng bí thư Đảng Cộng Sản Việt Nam, ông Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch quốc hội, cùng các ông bà Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Y Tế, Giáo dục và Đào tạo,...