Chính thức kêu gọi nộp đề xuất Sáng kiến vì Cộng đồng năm 2023 - Chủ đề: Trao quyền cho thanh niên - Vượt qua thách thức

30/10/2023 Thứ hai

DynaGen Initiative Khóa 4 chính thức kêu gọi nộp đề xuất Sáng kiến vì Cộng đồng năm 2023.

VSF

1. Mục đích kêu gọi đề xuất sáng kiến

Sáng kiến vì Cộng đồng năm 2023 với chủ đề “Trao quyền cho Thanh niên - Vượt qua thách thức. Đây là một hoạt động thường niên dành riêng cho sinh viên nhằm tìm ra những sáng kiến, ý tưởng, những dự án sáng tạo góp phần giải quyết các vấn đề cộng đồng, xã hội. Chương trình sẽ thúc đẩy và phát huy vai trò, đóng góp của thế hệ trẻ trong các hoạt động phát triển cộng đồng, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng nét văn hóa đẹp cho mỗi công dân Việt Nam có trách nhiệm với các vấn đề xã hội của đất nước.

2. Các lĩnh vực trọng tâm năm 2023

Đề xuất Sáng kiến vì Cộng đồng năm 2023 tập trung giải quyết các vấn đề và thách thức nổi cộm của xã hội, bao gồm: 

Giáo dục

Y tế - Sức khỏe cộng đồng

Bảo vệ môi trường

Sinh kế và tạo việc làm

Bình đẳng giới

Các sáng kiến cần hướng đến hỗ trợ giải pháp và đáp ứng nhu cầu cho các nhóm yếu thế, bao gồm tối thiểu một trong các đối tượng sau: trẻ em, phụ nữ, người già, người khuyết tật, lao động nhập cư, người dân tộc thiểu số.

3. Đối tượng tham gia

Sinh viên đang học tập tại các trường trung cấp, trường dạy nghề, cao đẳng, đại học, học viện trên toàn quốc. Ưu tiên sinh viên đang tham gia chương trình DynaGen Initiative khóa 4.

4. Quyền lợi khi tham gia sáng kiến

Các sáng kiến xuất sắc nhất sẽ được lựa chọn để trao kinh phí thực hiện. Mỗi sáng kiến sẽ được hỗ trợ một khoản kinh phí tối đa là 20,000,000 VND để triển khai sáng kiến.

Các sáng kiến được lựa chọn sẽ được tư vấn hoàn thiện và hướng dẫn triển khai bởi các chuyên gia giàu kinh nghiệm. 

Các sáng kiến được lựa chọn và các nhóm triển khai sáng kiến được quảng bá và xuất hiện trên các ấn phẩm truyền thông, website, fanpage của Quỹ Vì Tầm Vóc Việt

Thành viên tham gia sáng kiến được thể hiện bản thân, thực hiện dự án cộng đồng do chính mình thiết kế và triển khai, qua đó đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng, đất nước.

Thành viên triển khai sáng kiến được nhận giấy chứng nhận tham gia Sáng kiến Vì cộng đồng năm 2023 từ BTC.

5. Yêu cầu

Sinh viên đăng ký nộp sáng kiến theo nhóm

Mỗi nhóm có thể nộp nhiều đề xuất sáng kiến. 

Sáng kiến chưa gửi tham gia bất kỳ cuộc thi nào khác.

6. Tiêu chí xét chọn

Sáng kiến phù hợp với chủ đề tài trợ: Tập trung giải quyết các vấn đề/thách thức nổi cộm của xã hội, bao gồm: Giáo dục, y tế, sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, sinh kế và tạo việc làm, bình đẳng giới.

Tính sáng tạo: Điểm mới và khác biệt của sáng kiến

Tính khả thi của sáng kiến: Khả năng thực hiện của sáng kiến dựa trên tính thực tế, bao gồm cả thời gian thực hiện, ngân sách đề xuất và năng lực của nhóm đề xuất.

Ý nghĩa của sáng kiến và khả năng gây ảnh hưởng trong cộng đồng: Mức độ lan tỏa, ảnh hưởng của sáng kiến và ý nghĩa đối với cộng đồng

Tính bền vững và khả năng nhân rộng: Cách thức duy trì hoạt động và khả năng nhân rộng mô hình sang khu vực khác.

7. Quy định chung

Đề xuất sáng kiến không vi phạm các quy định của pháp luật, không trái với thuần phong mỹ tục Việt Nam, không liên quan đến các vấn đề chính trị, tôn giáo.

Các sáng kiến sau khi được lựa chọn và cấp kinh phí phải thực hiện theo đúng thời gian đã định và đáp ứng các yêu cầu về chứng từ hợp lệ. Nếu chậm trễ mà không có lý do chính đáng, Ban tổ chức sẽ thu hồi tài trợ.

BTC có quyền sử dụng toàn bộ nội dung, hình ảnh, bài viết, sản phẩm của sáng kiến cho các mục đích phi lợi nhuận mà không cần phải xin phép hay trả phí cho nhóm tác giả.

8. Khung thời gian

- Kêu gọi và nhận đề xuất sáng kiến: Từ 28/10 – 3/12/2023

- Thông báo các sáng kiến được vào Vòng phản biện: Từ 6-8/12/2023

- Vòng phản biện: Từ 13-15/12/2023

- Thông báo sáng kiến được tài trợ: Từ 20-22/12/2023

- Triển khai sáng kiến: Từ 25/12/2023 – 31/3/2024

- Hoàn thiện chứng từ và báo cáo hoạt động: Từ 1 - 15/4/2024

9. Cách thức nộp đề xuất

Các nhóm nộp đề xuất theo mẫu của BTC, vui lòng tải mẫu viết đề xuất và mẫu dự trù kinh phí theo link sau:https://bit.ly/SangkienviCongdong2023

Đề xuất gửi về cho BTC qua địa chỉ email: nga.ht2@vitamvocviet.vn

Tiêu đề email: Tên nhóm_Đề xuất sáng kiến vì cộng đồng năm 2023

10. Thông tin liên hệ

Chị: Hoàng Thu Nga

Email: nga.ht2@vitamvocviet.vn 

ĐT: 0398206233