Bản tin Quỹ

Điểm tin Quỹ Vì Tầm Vóc Việt tháng 9

Điểm tin Quỹ Vì Tầm Vóc Việt tháng 9

Cập nhật hàng tháng các hoạt động thiện nguyện, phát triển nổi bật của Quỹ Vì Tầm Vóc Việt.

Điểm tin Quỹ Vì Tầm Vóc Việt Tháng 8/2023

Điểm tin Quỹ Vì Tầm Vóc Việt Tháng 8/2023

08/09/2023

Cập nhật hàng tháng các hoạt động thiện nguyện, phát triển nổi bật của Quỹ Vì Tầm Vóc Việt.

Quỹ Vì Tầm Vóc Việt tài trợ điểm trường xây dựng với một phần nguyên vật liệu từ nhựa tái chế và các hoạt động ý nghĩa tháng 7/2023

Quỹ Vì Tầm Vóc Việt tài trợ điểm trường xây dựng với một phần nguyên vật liệu từ nhựa tái chế và các hoạt động ý nghĩa tháng 7/2023

12/08/2023

Cập nhật hàng tháng các hoạt động thiện nguyện, phát triển nổi bật của Quỹ Vì Tầm Vóc Việt.

Điểm tin Quỹ Vì Tầm Vóc Việt tháng 6/2023

Điểm tin Quỹ Vì Tầm Vóc Việt tháng 6/2023

05/07/2023

Cập nhật hàng tháng các hoạt động thiện nguyện, phát triển nổi bật của Quỹ Vì Tầm Vóc Việt.

Điểm tin Quỹ Vì Tầm Vóc Việt tháng 5/2023

Điểm tin Quỹ Vì Tầm Vóc Việt tháng 5/2023

07/06/2023

Cập nhật hàng tháng các hoạt động thiện nguyện, phát triển nổi bật của Quỹ Vì Tầm Vóc Việt.

Điểm tin Quỹ Vì Tầm Vóc Việt tháng 4/2023

Điểm tin Quỹ Vì Tầm Vóc Việt tháng 4/2023

07/05/2023

Cập nhật hàng tháng các hoạt động thiện nguyện, phát triển nổi bật của Quỹ Vì Tầm Vóc Việt.

Điểm tin Quỹ Vì Tầm Vóc Việt tháng 3/2023

Điểm tin Quỹ Vì Tầm Vóc Việt tháng 3/2023

07/04/2023

Cập nhật hàng tháng các hoạt động thiện nguyện, phát triển nổi bật của Quỹ Vì Tầm Vóc Việt.