Chỉ còn gần 1,5 triệu đồng để hoàn thành mục tiêu gây quỹ cho 03 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Lào Cai

30/08/2023 Thứ tư

03 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thải Giàng Phố, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai sẽ được bảo trợ sinh hoạt phí trong 03 tháng Quý IV của năm 2023 trong đợt gây quỹ đầu tiên của Quỹ Vì Tầm Vóc Việt trên ví điện tử 9PAY!

VSF

Chiến dịch đã đi được 2/3 chặng đường và chỉ còn gần 1,5 TRIỆU ĐỒNG nữa để hoàn thành mục tiêu!


Hãy đồng hành cùng chúng tôi bằng 01 khoản tiền BẤT KỲ trên ví điện tử 9PAY: https://9pay.vn/nhung-tam-long-vang/VKAY6rjp